Vinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo Slider
                   

 

“ องค์กรหลักของชาติ ในการบูรณาการการบริหารราชการ การบริการ การรักษาความสงบเรียบร้อยและความมั่นคงภายในทุกระดับในพื้นที่ให้เข้มแข็ง บนฐานธรรมาภิบาล ที่ประชาชนเชื่อมั่นและศรัทธา ”

ดูรายละเอียดคคลิก>>

 

ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556
ชาย 31,845,971 คน
หญิง 32,939,938 คน
รวม 64,785,909 คน
 

022831222

การวัดความพึงพอใจ การเข้าถึงหรือเข้ามาใช้ ข้อมูลข่าวสารผ่าน www.dopa.go.th

พึงพอใจ - 68.1%
ไม่พึงพอใจ - 31.9%

การสำรวจความพึงพอใจเกี่ยวกับงานบริการบัตรประจำตัวประชาชน กรมการปกครอง

พึงพอใจมาก - 64.6%
พึงพอใจปานกลาง - 16.8%
ปรับปรุง - 18.4%

 

 

 

 

21090274
Today
This Week
This Month
All days
1705
39685
39685
21090274

Your IP: 54.167.175.107

61 ปี กองอาสารักษาดินแดน

 

banner-nation-clinic-lagre

damrongsocial