กระทรวงมหาดไทย ขอเชิญชวนพี่น้องประชาชนทั่วประเทศ ร่วมบริจาคเงินสิ่งของและปัจจัยเพื่อการดำรงชีพ เพื่อช่วยเหลือพี่น้องชาวเนปาลที่ประสบภัยพิบัติแผ่นดินไหว สามารถบริจาคได้ที่ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดทุกจังหวัดทั่วประเทศ หรือติดต่อสอบถามได้ที่สายด่วน 1567 ฟรี ตลอด 24 ขั่วโมง
Vinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo Slider
                   

 

“ องค์กรหลักของชาติ ในการบูรณาการการบริหารราชการ การบริการ การรักษาความสงบเรียบร้อยและความมั่นคงภายในทุกระดับในพื้นที่ให้เข้มแข็ง บนฐานธรรมาภิบาล ที่ประชาชนเชื่อมั่นและศรัทธา ”

ดูรายละเอียดคคลิก>>

 

ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557
ชาย 31,999,008 คน
หญิง 33,125,708 คน
รวม 65,124,716 คน
 

022831222

การวัดความพึงพอใจ การเข้าถึงหรือเข้ามาใช้ ข้อมูลข่าวสารผ่าน www.dopa.go.th

พึงพอใจ - 68.1%
ไม่พึงพอใจ - 31.9%

การสำรวจความพึงพอใจเกี่ยวกับงานบริการบัตรประจำตัวประชาชน กรมการปกครอง

พึงพอใจมาก - 64.6%
พึงพอใจปานกลาง - 16.8%
ปรับปรุง - 18.4%

 

 

 

 

22061278
Today
This Week
This Month
All days
6198
18117
361613
22061278

Your IP: 54.167.173.186

การแถลงข่าวผลงานกระทรวงมหาดไทย รอบ 6 เดือน

banner-nation-clinic-lagre

Prev Next

Prev Next

damrongsocialsocial