กระทรวงมหาดไทย ขอเชิญชวนพี่น้องประชาชนทั่วประเทศ ร่วมบริจาคเงินสิ่งของและปัจจัยเพื่อการดำรงชีพ เพื่อช่วยเหลือพี่น้องชาวเนปาลที่ประสบภัยพิบัติแผ่นดินไหว สามารถบริจาคได้ที่ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดทุกจังหวัดทั่วประเทศ หรือติดต่อสอบถามได้ที่สายด่วน 1567 ฟรี ตลอด 24 ขั่วโมง
Vinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo Slider
                   

 

Prev Next