Vinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo Slider
                   

 

Prev Next

อ.ระแงะ จ.นราธิวาส วันที่ 30 ต.ค.2556

วันศุกร์ที่ 25 ตุลาคม พ.ศ. 2556 เวลา 19.00 น. นายสมหวัง เรืองเพ็ง นายอำเภอระแงะ ได้เป็นประธานในงานสมโภชกฐินและ ทอดกฐินสามัคคีประจำปี 2556 ณ วัดชัยรัตนาราม (วัดบ้านไทย) ตำบลตันหยงมัส อำเภอระแงะ จังหวัดนราธิวาส โดยมี พ.ต.อ.จิรเดช พระสว่าง ผกก.สภ.ระแงะ,ปลัดอำเภอ ,ผู้ใหญ่บ้านและพี่น้องประชาชน เข้าร่วมงานเป็นจำนวนมาก

 

เมื่อวันที่ 29 ตุลาคม 2556 เวลา 14.00 น. นายสมหวัง เรืองเพ็ง นายอำเภอระแงะ เป็นประธานการประชุมการดำเนินการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหายาเสพรติดในพื้นที่อำเภอระแงะ ตามแผนยุทธศาสตร์พลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติด โดยมีปลัดอำเภอผู้เป็นหัวหน้าประจำ ตำบลทุกตำบล หัวหน้าส่วนราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หน่วยกำลังในพื้นที่ เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประุชุม 1 ชั้น 2 อำเภอระแงะ จังหวัดนราธิวาส

 

เมื่อวันที่ 29 ตุลาคม 2556 เวลา 09.00 น. นายสมหวัง เรืองเพ็ง นายอำเภอระแงะ เป็นประธานเปิดกิจกรรมหน่วยบริการ อำเภอยิ้ม เคลื่อนที่ ณ บ้านบองอ หมู่ที่ 4 ตำบลบองอ อำเภอระแงะ จังหวัดนราธิวาส โดยมี ปลัดอำเภอระแงะ หัวหน้าส่วนราชการ หน่วยกำลังในพื้นที่ ผู้ใหญ่บ้าน และประชาชน ร่วมกิจกรรมในครั้งนี้

 

เืมื่อวันที่ 28 ตุลาคม 2556 เวลา 14.00 น. นายสมหวัง เรืองเพ็ง นายอำเภอระแงะ มอบหมายให้นายสันต์ มะตาเฮ ปลัดอำเภอหัวหน้างานทะเบียนและบัตร (ปลัดอำเภอผู้เป็นหัวหน้าประจำตำบลบองอ) พร้อมด้วยนางสาลีนา สีระโก ปลัดอำเภอ เป็นประธานประชุมกรรมการตรวจสอบคุณสมบัติของผู้สมัครรับเลือกเป็นผู้ใหญ่บ้านของบ้านสาเมาะ หมู่ที่ 1 ตำบลบองอ อำเภอระแงะ จังหวัดนราธิวาส ณ ห้องประชุม1 ชั้น 2 ที่ว่าการอำเภอระแงะ

 

วันพุธที่ 23 ตุลาคม พ.ศ. 2556 เวลา 07.30 น. นายสมหวัง เรืองเพ็ง นายอำเภอระแงะ พร้อมด้วยปลัดอำเภอ และหัวหน้าส่วนราชการ ร่วมพิธีถวายพวงมาลาสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 เนื่องในวันปิยมหาราช ณ ลานพระบรมราชานุสาวรีย์ฯ บริเวณสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบพระชนมพรรษา อำเภอเมืองนราธิวาส จังหวัดนราธิวาส

 

เมื่อวันที่ 22 ตุลาคม 2556 เวลา 13.00 น. นายสมหวัง เรืองเพ็ง นายอำเภอระแงะ เป็นประธานการประชุมพิจารณาบำเหน็จความชอบเป็นกรณีพิเศษนอกเหนือโควตาปกติ สำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐ ฝ่ายพลเรือน ซึ่งปฏิบัติงานในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 โดยมี นายวัชรินทร์ จันทร์เทพ ปลัดอำเภอ (งานสำนักงาน) หน่วยงานราชการ ร่วมประชุม ณ ห้องประชุม 1 อำเภอระแงะ จังหวัดนราธิวาส

 

เมื่อวันที่ 22 ตุลาคม 2556 เวลา 09.30 น. นายสมหวัง เรืองเพ็ง นายอำเภอระแงะ เป็นประธานการประชุมการพิจารณาคัดเลือกกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ประจำปี 2557 โดยมีนายอรุณ ศรีใส ปลัดอาวุโส , หัวหน้าส่วนราชการ, ปลัดอำเภอผู้เป็นหัวหน้าประจำตำบลทุกตำบล, เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ ณ ห้องประชุม 1 อำเภอระแงะ จังหวัดนราธิวาส

 

เมื่อวันที่ 21 ตุลาคม 2556 เวลา 15.00 น. นายสมหวัง เรืองเพ็ง นายอำเภอระแงะ พร้อมด้วยนายนรินทร์ จินดาเพ็ชร์ ปลัดอำเภอหัวหน้าฝ่ายความมั่นคง ว่าที่ร้อยโท อธิพงษ์ มณีแก้ว ปลัดอำเภองานยาเสพติด เยี่ยมโครงการฟาร์มตัวอย่างในสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ พื้นที่บ้านตอหลัง หมู่ที่ 3 ตำบลตันหยงลิมอ อำเภอระแงะ จังหวัดนราธิวาส เพื่อช่วยเหลือราษฎรในพื้นที่ได้มีแหล่งจ้างแรงงานแหล่งผลิตอาหารและให้ความรู้ด้านการเกษตรที่ถูกต้อง

 

เมื่อวันที่ 21 ตุลาคม 2556 เวลา 14.30 น. นายสมหวัง เรืองเพ็ง นายอำเภอระแงะ พร้อมด้วยนายนรินทร์ จินดาเพ็ชร์ ปลัดอำเภอหัวหน้าฝ่ายความมั่นคง ว่าที่ร้อยโท อธิพงษ์ มณีแก้ว ปลัดอำเภองานยาเสพติด ตรวจเยี่ยมบ้านราษฎรที่ถูกไฟไหม้ เมื่อวันที่ 19 ตุลาคม 2556 ที่ผ่านมา

 

เมื่อวันที่ 21 ตุลาคม 2556 เวลา 14.00 น. นายสมหวัง เรืองเพ็ง นายอำเภอระแงะ พร้อมด้วยนายนรินทร์ จินดาเพ็ชร์ ปลัดอำเภอหัวหน้าฝ่ายความมั่นคง ว่าที่ร้อยโท อธิพงษ์ มณีแก้ว ปลัดอำเภองานยาเสพติด ตรวจเยี่ยมการตั้งจุดตรวจจุดสกัดกั้นชั่วคราว สี่แยกบ้านฮูลูปาเระ หมู่ที่ 1 บ้านตันหยงมัส โดยมี นายสุทธิภัทร วัฒนพงศ์ไพบูลย์ ปลัดอำเภอ งานป้องกัน เจ้าหน้าที่โครง, สมาชิก อส. ร่วมกับ สภ.ระแงะ และ อส.ทพ.45 ร่วมกันตั้งด่านเพื่อตรวจสอบบุคคลเข้าออกในพื้นที่

 

เมื่อวันที่ 20 ตุลาคม 2556 เวลา 10.00 น. นายสมหวัง เรืองเพ็ง นายอำเภอระแงะ ได้มอบหมายให้นายสุรียา บากอสุงีกะจิ เยี่ยมครอบครัวของ อส.ทพ.อาซือมาน เจะอามะ ที่ได้เสียชีวิตจากเหตุการณ์ คนร้ายลอบวางระเบิดที่ หมู่ที่ 1 บ้านฮูลูปาเร๊ะ ตำบลตันหยงมัส อำเภอระแงะ จังหวัดนราธิวาส ขณะปฏิบัติหน้าที่เดินลาดตระเวนเส้นทาง เมื่อวันเสาร์ ที่ 19 ตุลาคม 2556

 

วันอาทิตย์ที่ 20 ตุลาคม พ.ศ. 2556 เวลา 11.00 น. นายสมหวัง เรืองเพ็ง นายอำเภอระแงะ พร้อมด้วย นายนรินทร์ จินดาเพ็ชร์ ปลัดอำเภอหัวหน้าฝ่ายความมั่นคง ว่าที่ ร.ท.อธิพงษ์ มณีแก้ว ปลัดอำเภอผู้รับผิดชอบงานยาเสพติด นายสุทธิภัทร วัฒนพงศ์ไพบูลย์ ปลัดอำเภอผู้รับผิดชอบงานศูนย์ปฏิบัติฯ นายปฏิยุทท์ พงษ์ศรีเกิด ปลัดอำเภองานอำนวยความเป็นธรรม นายธนากร ทองพูล ปลัดอำเภองานทะเบียนบัตรประชาชน ได้เข้าร่วมพิธีรดน้ำศพ อส.ทพ.สุรเดช ขำเกตุ ที่เสียชีวิตจากเหตุลอบวางระเบิดเมื่อวันที่ 19 ตุลาคม ที่ผ่าน ณ วัดบางนรา อำเภอเมืองนราธิวาส จังหวัดนราธิวาส มีผู้บังคับบัญชาระดับสูง ข้าราชการพลเรือน ทหาร ตำรวจ และประชาชน เข้าร่วมพิธีและร่วมไว้อาลัยเป็นจำนวนมาก

 

วันอาทิตย์ที่ 20 ตุลาคม พ.ศ. 2556 เวลา 07.30 น. นายสมหวัง เรืองเพ็ง นายอำเภอระแงะ, พ.อ.เฉลิมชัย สุทธินวล ผบ.ฉก.ทพ.ที่ 45 ,พ.ต.อ.จิรเดช พระสว่าง ผกก. สภ.ระแงะ, และปลัดอำเภอ ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน โต๊ะอิหม่าม ร่วมประชุม 3 ฝ่าย ทั้งตำรวจ ทหาร ฝ่ายปกครอง เพื่อติดตามสถานการณ์และความคืบหน้าเหตุระเบิดที่เกิดขึ้น เมื่อวันที่ 19 ตุลาคม 2556 ที่ผ่านมา

 

วันเสาร์ที่ 19 ตุลาคม 2556 เวลา 14.00 น. นายณัฐพงศ์ ศิริชนะ ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส และ นายสมหวัง เรืองเพ็ง นายอำเภอระแงะ ได้เข้าเยี่ยมและมอบเช็คเยียวยา ให้กับเจ้าหน้าที่ทหารพรานและผู้สื่อข่าว ที่ได้รับบาดเจ็บจากเหตุลอบวางระเบิด ที่บ้านฮูลูปาเร๊ะ หมู่ที่ 1 ตำบลตันหยงมัส อำเภอระแงะ จังหวัดนราธิวาส

 

วันเสาร์ที่ 19 ตุลาคม 2556 เวลา 08.30 น. นายสมหวัง เรืองเพ็ง นายอำเภอระแงะ นายสุริยา บากอสุงีกะจิ ปลัดอำเภองานป้องกัน และนายสุทธิภัทร วัฒนพงศ์ไพบูลย์ ปลัดอำเภอ ผู้รับผิดชอบงานศูนย์ปฏิบัติ ฯ ได้ลงพื้นที่ออกตรวจเยี่ยมหน่วยเลือกตั้งและให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ในการปฏิบัติงาน ในการเลือกตั้งสมาชิกสภา อบต. และ นายก อบต. ของอำเภอระแงะ จังหวัดนราธิวาส

 

เมื่อวันที่ 11 ตุลาคม 2556 เวลา 14.00 น. นายสมหวัง เรืองเพ็ง นายอำเภอระแงะ พร้อมด้วย ตัวแทน รอง ผบ.ฉก.นราธิวาส, พ.ต.อ.จิระเดช พระสว่าง ผกก.สภ.ระแงะ , พ.อ.เฉลิมชัย สุทธินวล ผบ.ฉก.ทพ.ที่ 45 นายสุริยา บากอสุงีกะจิ ปลัดป้องกัน และผู้ใหญ่บ้าน เป็นประธานในการรายงานตัวแสดงตนของผู้ที่มีความเห็นต่างจากรัฐ เพื่อเข้าร่วมโครงการพาคนกลับบ้านของกองอํานวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า โอกาสนี้ นายอำเภอระแงะ ได้กล่าวกับผู้ที่เข้าร่วมโครงการดังกล่าวว่า รู้สึกดีใจที่พี่น้องทุกต้องการจะร่วมยุติปัญหาความรุนแรงในพื้นที่ ซึ่งที่ผ่านมาอาจมีความรู้สึกไม่เข้าใจกัน และเมื่อไม่สามารถย้อนเวลากลับไปได้แต่ก็สามารถเริ่มใหม่ได้ โดยหวังว่าในวันนี้ซึ่งเป็นวันที่ดีที่ทุกคนจะมาร่วมกันสร้างสันติสุขให้เกิดในพื้นที่โดยเร็ว สำหรับโครงการนำคนกลับบ้าน ในส่วนของอำเภอระแงะ ได้มีผู้เห็นต่างเข้ามารายงานตัวแล้วมีจำนวนหลายรายแล้ว ณ ห้องประชุมอำเภอระแงะ1 อำเภอระแงะ จังหวัดนราธิวาส

 

 

 

 

สามารถส่งภาพและข้อมูลกิจกรรมของอำเภอผ่านระบบ MMS หมายเลข 90067 (เฉพาะ AIS – 12call) และอีเมลล์ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.