ประชาสัมพันธ์

ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา จ้างดูแลทำความสะอาดภายในสำนักงานอาคารกรมการปกครอง (วังไชยา นางเลิ้ง) อาคาร 4 และบริเวณรอบอาคาร 4 อาคารดำรงราชานุภาพ ชั้น 1 และชั้น 4 อาคารธนาคารออมสิน ชั้น 3 ถนนอัษฎางค์ แขวงวัดราชบพิธ เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร ประจำปีงบประมาณ พ..ศ. 2567

02-2256820

เข้าชม 0 ครั้ง

30 พฤศจิกายน 2566

ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา จ้างดูแลทำความสะอาดภายในสำนักงานอาคารกรมการปกครอง (วังไชยา นางเลิ้ง) อาคาร 4 และบริเวณรอบอาคาร 4 อาคารดำรงราชานุภาพ ชั้น 1 และชั้น 4 อาคารธนาคารออมสิน ชั้น 3  ถนนอัษฎางค์ แขวงวัดราชบพิธ เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร ประจำปีงบประมาณ พ..ศ. 2567

ไฟล์แนบ


ชื่อไฟล์ วันที่สร้าง
ประกาศผู้ชนะ 30 พฤศจิกายน 2566