ประชาสัมพันธ์

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 7 รายการ วัสดุสำนักงาน จำนวน 18 รายการ และวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 รายการ

เปรมฤดี สล.ปค. 092-9519693

4 ธันวาคม 2566

เข้าชม 0 ครั้ง

4 ธันวาคม 2566

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 7 รายการ วัสดุสำนักงาน จำนวน 18 รายการ และวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 รายการ

ไฟล์แนบ


ชื่อไฟล์ วันที่สร้าง
ประกาศซื้อวัสดุงานบ้าน 7 สนง. 18 คอม 1 4 ธันวาคม 2566