ประกาศกรมการปกครอง เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

กองการเจ้าหน้าที่ กรมการปกครอง

5 กันยายน 2560

เข้าชม 2408 ครั้ง

5 กันยายน 2560

ประกาศกรมการปกครอง เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (ส่วนกลาง)

ไฟล์แนบ


ชื่อไฟล์ จำวนดาวน์โหลด วันที่สร้าง
1. ประกาศขึ้นบัญชี พรก. 1758 ครั้ง 5 กันยายน 2560
2. เอกสารแนบท้าย 1-5 2298 ครั้ง 5 กันยายน 2560