รัฐมนตรีมหาดไทย เข้าไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำกระทรวง ก่อนเริ่มปฏิบัติหน้าที่วันแรก

8 กันยายน 2566

วันพฤหัสบดีที่ 7 กันยายน 2566 เวลา 08.00 น. นายอนุทิน ชาญวีรกุล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย พร้อมด้วย นายทรงศักดิ์ ทองศรี นายชาดา ไทยเศรษฐ์ นายเกรียง กัลป์ตินันท์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย เข้ากราบสักการะพระพุทธอังคีรส พระประธานภายในพระอุโบสถ และเข้าเฝ้าสมเด็จพระสังฆราช ณ วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม จากนั้น เข้ากราบสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำกระทรวงมหาดไทย ทั้ง ศาลพระชัยมงคล พระบรมราชานุสาวรีย์ สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยาดำรงราชานุภาพ และศาลพระกาฬไชยศรี ในโอกาสเข้าดำรงตำแหน่ง โดยมี ปลัดกระทรวงมหาดไทย อธิบดีกรม ผู้บริหาร และข้าราชการกระทรวงมหาดไทย ร่วมต้อนรับพร้อมเพียง

#รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย #มท1

#กระทรวงมหาดไทย

#ปฏิบัติหน้าที่วันแรก