ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้าง

ข่าวใหม่
ข่าวใหม่

 

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดจ้างโครงการสนับสนุนการปฏิบัติงานส่วนกล...

17 มีนาคม 2563

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดจ้างโครงการสนับสนุนการปฏิบัติงานส่วนกลางและส่วนภูมิภาค (การจัดจ้างพิมพ์แบบพิมพ์ จำนวน 17 รายการ) ...

ข่าวอัพเดท
ข่าวอัพเดท

 

ประกาศกรมการปกครอง เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างโครงการ...

26 มีนาคม 2563

ประกาศกรมการปกครอง เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการนักปกครองต้นแบบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ...

ข่าวอัพเดท
ข่าวอัพเดท

 

ประกาศแผนการจัดซื้อกระดาษถ่ายเอกสาร A4 ขนาด 80 แกรม จำนวน 2,...

19 มีนาคม 2563

ประกาศแผนการจัดซื้อกระดาษถ่ายเอกสาร A4 ขนาด 80 แกรม จำนวน 2,739 กล่อง (1 กล่อง มี 2,500 แผ่น) สำหรับสนับสนุนภารกิจการจัดทำทะเบียนประวัติและบัตรประจำตัวคนซึ่งไม่มีสัญชาติไทย (กลุ่มแรงงานต่างด้าว)...

ข่าวอัพเดท
ข่าวอัพเดท

 

ประกาศกรมการปกครอง เรื่อง ขอเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ...

17 มีนาคม 2563

ประกาศกรมการปกครอง เรื่อง ขอเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563...

ข่าวอัพเดท
ข่าวอัพเดท

 

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ...

10 มีนาคม 2563

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จัดซื้อวัสดุพิมพ์และเคลือบบัตร จำนวน 2 รายการ ...

ข่าวอัพเดท
ข่าวอัพเดท

 

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 โ...

4 มีนาคม 2563

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 โครงการจัดหาและติดตั้งระบบสื่อสารวิทยุเฉพาะกิจ Trunked Radio Digital ทดแทนระบบ Trunked Radio Analog...

ข่าวอัพเดท
ข่าวอัพเดท

 

ประกาศแผนการจัดซื้อวัสดุบัตรพลาสติก (บัตรขาว) สำหรับสนับสนุน...

4 มีนาคม 2563

ประกาศแผนการจัดซื้อวัสดุบัตรพลาสติก (บัตรขาว) สำหรับสนับสนุนภารกิจการจัดทำทะเบียนประวัติ (กลุ่มแรงงานต่างด้าว)...