ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้าง

ข่าวใหม่
ข่าวใหม่

 

ประกาศราคากลางเช่าใช้บริการวงจรสื่อสัญญาณผ่านดาวเทียมและอุปก...

21 กันยายน 2561

ประกาศราคากลางเช่าใช้บริการวงจรสื่อสัญญาณผ่านดาวเทียมและอุปกรณ์ในการเชื่อมโยงระบบสื่อสารภายในพื้นที่พักพิงชายแดนไทย-พม่า 9 แห่ง...

ข่าวใหม่
ข่าวใหม่

 

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ...

10 กันยายน 2561

่โครงการจัดหาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และครุภัณฑ์สำนักงาน สำหรับการปฏิบัติงานของหน่วยงานส่วนกลาง...

ข่าวใหม่
ข่าวใหม่

 

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ...

7 กันยายน 2561

(โครงการก่อสร้างที่พักผู้เดินทางและอเนกประสงค์ศูนย์บริหารกิจการศาสนาอิสลามแห่งชาติ เฉลิมพระเกียรติ)...