ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้าง

ข่าวอัพเดท
ข่าวอัพเดท

 

เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการจัดงานวันกำนัน ผู้ใหญ่บ้า...

30 เมษายน 2561

เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการจัดงานวันกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561...

ข่าวอัพเดท
ข่าวอัพเดท

 

ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 โครงการจ...

25 เมษายน 2561

ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 โครงการจัดหาอาวุธปืนเพื่อมอบเป็นรางวัลให้กับกำนัน ผู้ใหญ่บ้านยอดเยี่ยมประจำปี พ.ศ. 2561 จำนวน 3 รายการ...

ข่าวอัพเดท
ข่าวอัพเดท

 

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างตามโครงการอำนวยการบริหารจัด...

18 เมษายน 2561

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างตามโครงการอำนวยการบริหารจัดการเพิ่มประสิทธิภาพงานบริการทะเบียนราษฎรและบัตรประจำตัวประชาชน (การจัดซื้อกระดาษต่อเนื่อง จำนวน 2 รายการ)...

ข่าวอัพเดท
ข่าวอัพเดท

 

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 โ...

14 มีนาคม 2561

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 โครงการจัดหาอาวุธปืนลูกซองยาว ขนาด 12 ให้กับชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้าน (ชรบ.) ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ (เพิ่มเติม) จำนวน 394 กระบอก...