ประชาสัมพันธ์

ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้าง

ข่าวอัพเดท
ข่าวอัพเดท

 

ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (การเช่า...

12 พฤษภาคม 2565

ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (การเช่าใช้ระบบสัญญาณดาวเทียมสื่อสารในการรักษาความสงบเรียบร้อยและการจัดทำฐานข้อมูลและทะเบียนผู้หนีภัยการสู้รบจากเมียนมาและผู้อาศัยอยู่ในพื้นที่พักพิ...

ข่าวอัพเดท
ข่าวอัพเดท

 

ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้างโครงการจ้างบำรุงรักษาระบบและอุปกรณ...

11 พฤษภาคม 2565

ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้างโครงการจ้างบำรุงรักษาระบบและอุปกรณ์ที่ใช้ในการออกหนังสือผ่านแดนด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (E-Border Pass) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565...

ข่าวอัพเดท
ข่าวอัพเดท

 

ประกาศแผนการจัดจ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขระบบการเตรียมข้อ...

29 เมษายน 2565

ประกาศแผนการจัดจ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขระบบการเตรียมข้อมูลบัตรประจำตัวประชาชน (Pre-Personalization) ยี่ห้อ DATACARD รุ่น MX8100 จำนวน 1 เครื่อง...

ข่าวอัพเดท
ข่าวอัพเดท

 

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ...

12 เมษายน 2565

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 โครงการจัดหาวัสดุตรวจสารเสพติดให้แก่ชุดเฉพาะกิจฝ่ายปกครองปจะจำศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัด และศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปรา...

ข่าวอัพเดท
ข่าวอัพเดท

 

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดจ้างโครงการอำนวยการบริหารจัดการเพิ่มปร...

7 เมษายน 2565

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดจ้างโครงการอำนวยการบริหารจัดการเพิ่มประสิทธิภาพงานบริการทะเบียนราษฎรและบัตรประจำตัวประชาชน (การจัดจ้างพิมพ์แบบพิมพ์งานทะเบียนราษฎร แบบพิมพ์งานบัตรประจำตัวประชาชน และแบบพิมพ์งานทะ...

ข่าวอัพเดท
ข่าวอัพเดท

 

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ...

24 มีนาคม 2565

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (โครงการจัดงานวันกำนันผู้ใหญ่บ้าน ประจำปี พ.ศ. ๒๕65 (รายการจัดทำแหนบทองคำเพื่อมอบเป็นรางวัลกำนัน ผู้ใหญ่บ้านยอดเยี่ยม ประจำปี 2565 จำนวน 266...

ข่าวอัพเดท
ข่าวอัพเดท

 

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ...

21 มีนาคม 2565

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (โครงการอำนวยการบริหารจัดการเพิ่มประสิทธิภาพงานบริการทะเบียนราษฎรและบัตรประจำตัวประชาชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (รายการจัดหาวัสดุหมึกสำหรั...