กรมการปกครอง จัดกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์มีแล้วแบ่งปัน “มหาดไทยปันสุข ส่งต่อความห่วงใย สู้ภัยโควิด - 19" เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2564

กรมการปกครอง จัดกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์มีแล้วแบ่งปัน “มหาดไทยปันสุข ส่งต่อความห่วงใย สู้ภัยโควิด - 19" เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2564...

29 กรกฎาคม 2564

กรมการปกครอง จัดกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์มีแล้วแบ่งปัน “มหาดไทยปันสุข ส่งต่อความห่วงใย สู้ภัยโควิด - 19" เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2564

กรมการปกครอง จัดกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์มีแล้วแบ่งปัน “มหาดไทยปันสุข ส่งต่อความห่วงใย สู้ภัยโควิด - 19" เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2564...

29 กรกฎาคม 2564