รัฐมนตรีมหาดไทย นำทีมอธิบดี ร่วมคณะนายกรัฐมนตรีตรวจราชการในพื้นที่จังหวัดสกลนคร ”เมือง 3 ธรรม“ ย้ำ!! มาตรการป้องกันน้ำท่วม/ภัยแล้ง การแก้ไขปัญหายาเสพติด และส่งเสริมแหล่งท่องเที่ยวเชิงศาสนา

รัฐมนตรีมหาดไทย นำทีมอธิบดี ร่วมคณะนายกรัฐมนตรีตรวจราชการในพื้นที่จังหวัดสกลนคร ”เมือง 3 ธรรม“ ย้ำ!! มาตรการป้องกันน้ำท่วม/ภัยแล้ง การแก้ไขปัญหายาเสพติด และส่งเสริมแหล่งท่องเที่ยวเชิงศาสนา...

19 กุมภาพันธ์ 2567

อธิบดีกรมการปกครอง ร่วมงานนมัสการพระธาตุพนมวรมหาวิหาร ประจำปี 2567 ถวายเป็นพุทธบูชาแด่องค์พระธาตุพนม

อธิบดีกรมการปกครอง ร่วมงานนมัสการพระธาตุพนมวรมหาวิหาร ประจำปี 2567 ถวายเป็นพุทธบูชาแด่องค์พระธาตุพนม...

19 กุมภาพันธ์ 2567

อธิบดีกรมการปกครอง ร่วมพิธีเปิดงานนมัสการพระบรมธาตุนาดูน ปี 2567 พุทธมณฑลอีสาน เมืองศูนย์กลางความเจริญรุ่งเรืองของนครจำปาศรี

อธิบดีกรมการปกครอง ร่วมพิธีเปิดงานนมัสการพระบรมธาตุนาดูน ปี 2567 พุทธมณฑลอีสาน เมืองศูนย์กลางความเจริญรุ่งเรืองของนครจำปาศรี...

19 กุมภาพันธ์ 2567

กระทรวงมหาดไทย จัดกิจกรรมประชุมสมาคมแม่บ้านมหาดไทย สัญจร ครั้งที่ 3 ขับเคลื่อน “Carbon Neutral Event“ พร้อมมอบนโยบายผู้ว่าฯ นายอำเภอ และหัวหน้าส่วนราชการภาคใต้ 14 จังหวัด

กระทรวงมหาดไทย จัดกิจกรรมประชุมสมาคมแม่บ้านมหาดไทย สัญจร ครั้งที่ 3 ขับเคลื่อน “Carbon Neutral Event“ พร้อมมอบนโยบายผู้ว่าฯ นายอำเภอ และหัวหน้าส่วนราชการภาคใต้ 14 จังหวัด...

19 กุมภาพันธ์ 2567

โครงการขับเคลื่อนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของอำเภอ (AMPHOE ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ครั้งที่ 3 พื้นที่ภาคเหนือ

โครงการขับเคลื่อนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของอำเภอ (AMPHOE ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ครั้งที่ 3 พื้นที่ภาคเหนือ...

19 กุมภาพันธ์ 2567