อธิบดีกรมการปกครอง มอบเข็มเครื่องหมายวิทยฐานะแก่ผู้สำเร็จการศึกษาอบรมหลักสูตร “นายอำเภอ” รุ่นที่ 79 รุ่นที่ 80 และรุ่นที่ 81

อธิบดีกรมการปกครอง มอบเข็มเครื่องหมายวิทยฐานะแก่ผู้สำเร็จการศึกษาอบรมหลักสูตร “นายอำเภอ” รุ่นที่ 79 รุ่นที่ 80 และรุ่นที่ 81...

30 มีนาคม 2565

กรมการปกครอง จัดสัมมนากำหนดเขตการปกครองของจังหวัดทางทะเล ครั้งที่ 1 เขตการปกครองจังหวัดทางทะเล 22 จังหวัด และกรุงเทพมหานคร

กรมการปกครอง จัดสัมมนากำหนดเขตการปกครองของจังหวัดทางทะเล ครั้งที่ 1 เขตการปกครองจังหวัดทางทะเล 22 จังหวัด และกรุงเทพมหานคร...

30 มีนาคม 2565

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ประธานปิดการอบรมหลักสูตรนายอำเภอรุ่นที่ 79 รุ่นที่ 80 และรุ่นที่81 พร้อมให้โอวาทและแสดงความยินดีกับผู้สำเร็จหลักสูตร​นายอำเภอ

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ประธานปิดการอบรมหลักสูตรนายอำเภอรุ่นที่ 79 รุ่นที่ 80 และรุ่นที่81 พร้อมให้โอวาทและแสดงความยินดีกับผู้สำเร็จหลักสูตร​นายอำเภอ...

30 มีนาคม 2565

กรม​กา​รปกครอง จัดอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อเพิ่มสมรรถนะนักการข่าว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

กรม​กา​รปกครอง จัดอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อเพิ่มสมรรถนะนักการข่าว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565...

30 มีนาคม 2565

รองอธิบดีกรมการปกครอง ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจพี่น้องฝ่ายปกครอง กำนัน ผู้ใหญ่บ้านฯ สมาชิก อส. และ ชรบ. อำเภอเมืองประจวบคีรีขันธ์

รองอธิบดีกรมการปกครอง ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจพี่น้องฝ่ายปกครอง กำนัน ผู้ใหญ่บ้านฯ สมาชิก อส. และ ชรบ. อำเภอเมืองประจวบคีรีขันธ์...

23 มีนาคม 2565