กรมการปกครอง ร่วมน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

กรมการปกครอง ร่วมน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร...

14 ตุลาคม 2564

อธิบดี​กรม​การปกครอง​ ตรวจเยี่ยมความพร้อมและให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ผู้ปฎิบัติ​งานจัดพิมพ์​บัตรเลือกตั้งท้องถิ่น "อบต."

อธิบดี​กรม​การปกครอง​ ตรวจเยี่ยมความพร้อมและให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ผู้ปฎิบัติ​งานจัดพิมพ์​บัตรเลือกตั้งท้องถิ่น "อบต."...

12 ตุลาคม 2564

อธิบดีกรมการปกครอง ติดตามคณะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมให้ความช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบอุทกภัยจังหวัดขอนแก่น

อธิบดีกรมการปกครอง ติดตามคณะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมให้ความช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบอุทกภัยจังหวัดขอนแก่น...

12 ตุลาคม 2564

ปลัดกระทรวงมหาดไทยร่วมกับคณะสงฆ์อยุธยา-ลพบุรี ลงพื้นที่ช่วยเหลือวัดและประชาชนที่ประสบอุทกภัยพื้นที่อำเภอบางบาล จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ปลัดกระทรวงมหาดไทยร่วมกับคณะสงฆ์อยุธยา-ลพบุรี ลงพื้นที่ช่วยเหลือวัดและประชาชนที่ประสบอุทกภัยพื้นที่อำเภอบางบาล จังหวัดพระนครศรีอยุธยา...

4 ตุลาคม 2564