อธิบดีกรมการปกครอง นำผู้บริหารกรมการปกครอง ร่วมบันทึกเทปถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม 2567

วันที่ 18 กรกฎาคม 2567 ณ สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย NBT นายอรรษิษฐ์ สัมพันธรัตน์ อธิบดีกรมการปกครอง พร้อมด้วยรองอธิบดีกรมการปกครอง และผู้บริหารกรมการปกครอง ร่วมบันทึกเทปถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปี...

19 กรกฎาคม 2567

กรมการปกครอง รับการตรวจประเมินรางวัลเลิศรัฐ ประจำปี พ.ศ. 2567 สาขาการพัฒนาคุณภาพและการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA) หมวด 4 ด้านการวิเคราะห์ผลการดำเนินงานขององค์การและการจัดการความรู้ และ PMQA 4.0 การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ สู่ระบบราชการ 4.0

วันพฤหัสบดีที่ 18 กรกฎาคม 2567 เวลา 9.00 น. ณ สำนักบริหารการทะเบียน กรมการปกครอง คลอง 9 อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี นายอรรษิษฐ์ สัมพันธรัตน์ อธิบดีกรมการปกครอง ร้อยตำรวจโทภพชนก ชลานุเคราะห์ รองอธิบดีกรมการปกครอง นายบรรจบ จันทรัตน์ รองอธิบดีกรมการปกค...

19 กรกฎาคม 2567

รองอธิบดีกรมการปกครอง ร่วมประชุมขับเคลื่อนโครงการ “สานใจไทย สู่ใจใต้” รุ่นที่ 43

วันพุธที่ 17 กรกฎาคม 2567 เวลา 09:30 น. ณ ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ จังหวัดยะลา นายอรรษิษฐ์ สัมพันธรัตน์ อธิบดีกรมการปกครอง มอบหมายให้ นายศรัณย์ศักด์ ศรีเครือเนตร รองอธิบดีกรมการปกครอง ร่วมประชุมขับเคลื่อนโครงการ “สานใจไทย สู่ใจใต้” รุ่น...

19 กรกฎาคม 2567

อธิบดีกรมการปกครอง นำข้าราชการสังกัดกรมการปกครอง เข้าร่วมพิธีทำบุญตักบาตรถวายพระกุศลและถวายพระพรเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี กรมหมื่นสุทธนารีนาถ 13 กรกฎาคม 2567

วันเสาร์ที่ 13 กรกฎาคม 2567 เวลา 06.30 น. ณ วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม ราชวรวิหาร เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร นายอรรษิษฐ์ สัมพันธรัตน์ อธิบดีกรมการปกครอง นำข้าราชการสังกัดกรมการปกครอง ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรถวายพระกุศลและถวายพระพร เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประส...

15 กรกฎาคม 2567

อธิบดีกรมการปกครอง พบปะให้โอวาทข้าราชการบรรจุใหม่ ปลัดอำเภอ เน้นย้ำ “คุณสมบัติของคนทำงานเก่ง = คุณสมบัติของปลัดอำเภอ“

วันที่ 12 กรกฎาคม 2567 เวลา 11.00 น. ณ ศูนย์พัฒนาบุคลากรฝ่ายปกครอง วิทยาลัยการปกครอง อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี นายอรรษิษฐ์ สัมพันธรัตน์ อธิบดีกรมการปกครอง ได้พบปะให้โอวาทผู้เข้ารับการศึกษาหลักสูตรปลัดอำเภอ รุ่นที่ 267 - 269 โดยมี ผู้อำนวยการสำนัก...

12 กรกฎาคม 2567