ติดต่อหน่วยงาน

กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทยกรมการปกครอง ถนนอัษฎางค์ แขวงวัดราชบพิธ เขตพระนคร กทม. 10200

อีเมล : webmaster@dopa.go.th

โทรศัพท์ : 02-2218150

แฟกซ์ : 02-2225852

ศูนย์ตอบปัญหางานทะเบียนและบัตร : 1548

ศูนย์ดำรงธรรม : 1567

กรมการปกครองแฟนเพจ :

แสดงความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ/ถาม-ตอบ ข้อสงสัย