จัดซื้อ-จัดจ้าง

ข่าวอัพเดท
ข่าวอัพเดท

 

ประกวดราคาซื้ออาวุธปืนลูกซอง ขนาด 12 เกจ จำนวน 362 กระบอก ด้...

20 พฤษภาคม 2563

ประกวดราคาซื้ออาวุธปืนลูกซอง ขนาด 12 เกจ จำนวน 362 กระบอก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)...

ข่าวอัพเดท
ข่าวอัพเดท

 

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมบำรุงรักษารถราชการ หมายเลขทะเ...

20 พฤษภาคม 2563

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมบำรุงรักษารถราชการ หมายเลขทะเบียน ชย 674 กรุงเทพมหานคร...

ข่าวอัพเดท
ข่าวอัพเดท

 

ประกาศกรมการปกครอง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคา...

20 พฤษภาคม 2563

ประกาศกรมการปกครอง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อวัสดุที่ใช้ในการออกหนังสือผ่านแดน (เพิ่มเติม) จำนวน 5 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)...

ข่าวอัพเดท
ข่าวอัพเดท

 

ประกาศกรมการปกครอง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคา...

19 พฤษภาคม 2563

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างประชาสัมพันธ์บทบาทและภารกิจกรมการปกครองผ่านสื่อโทรทัศน์และสิ่งพิมพ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)...

ข่าวอัพเดท
ข่าวอัพเดท

 

ประกาศกรมการปกครอง เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ...

19 พฤษภาคม 2563

ประกาศกรมการปกครอง เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้าง โครงการนักปกครองต้นแบบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)...

ข่าวอัพเดท
ข่าวอัพเดท

 

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้าง โครงการจัดตั้...

18 พฤษภาคม 2563

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้าง โครงการจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการทางยุทธวิธีสืบสวนสอบสวนของพนักงานฝ่ายปกครอง รายการก่อสร้างอาคารศูนย์ปฏิบัติการทางยุทธวิธีสืบสวนสอบสวนของพนักงานฝ่ายปกครอง (อ...

ข่าวอัพเดท
ข่าวอัพเดท

 

ประกาศยกเลิกประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างวางระบบท่อส่งน้ำภายใ...

15 พฤษภาคม 2563

ประกาศยกเลิกประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างวางระบบท่อส่งน้ำภายในวิทยาลัยการปกครอง อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)...