ประชาสัมพันธ์

จัดซื้อ-จัดจ้าง

ข่าวอัพเดท
ข่าวอัพเดท

 

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างตามโครงการการจ้างเหมาปรับปรุงซ...

21 มิถุนายน 2567

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างตามโครงการการจ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมห้องปฏิบัติราชการ สำนักงานเลขานุการกรม กรมการปกครอง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง...

ข่าวอัพเดท
ข่าวอัพเดท

 

ประกาศราคากลาง โครงการปรับปรุงแนวเขตการปกครองในระบบภูมิสารสน...

21 มิถุนายน 2567

ประกาศราคากลาง โครงการปรับปรุงแนวเขตการปกครองในระบบภูมิสารสนเทศ (GIS) มาตราส่วน ๑ : ๕๐,๐๐๐ หรือมาตราส่วนที่ละเอียดกว่า ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567...

ข่าวอัพเดท
ข่าวอัพเดท

 

ประกาศประกวดราคาจ้างปรับปรุงแนวเขตการปกครองในระบบภูมิสารสนเท...

21 มิถุนายน 2567

ประกาศประกวดราคาจ้างปรับปรุงแนวเขตการปกครองในระบบภูมิสารสนเทศ (GIS) มาตราส่วน ๑ : ๕๐,๐๐๐ หรือมาตราส่วนที่ละเอียดกว่า ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)...

ข่าวอัพเดท
ข่าวอัพเดท

 

ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาซื้อวัสดุหมึกสำหรับเครื่อ...

21 มิถุนายน 2567

ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาซื้อวัสดุหมึกสำหรับเครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์ ยี่ห้อ Canon รุ่น LBP226dw จำนวน 470 กล่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)...

ข่าวอัพเดท
ข่าวอัพเดท

 

ประกาศราคากลางวัสดุประจำฐานชุดคุ้มครองตำบล ประจำปีงบประมาณ พ...

20 มิถุนายน 2567

ประกาศราคากลางวัสดุประจำฐานชุดคุ้มครองตำบล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 จำนวน 4 รายการ...

ข่าวอัพเดท
ข่าวอัพเดท

 

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างตัดเย็บเสื้อเกราะป้องกันกระสุน ระ...

20 มิถุนายน 2567

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างตัดเย็บเสื้อเกราะป้องกันกระสุน ระดับ 3 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 จำนวน 500 ตัว...

ข่าวอัพเดท
ข่าวอัพเดท

 

ประกาศร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดซื้อครุภัณฑ์อุปกรณ์คอมพิว...

20 มิถุนายน 2567

ประกาศร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดซื้อครุภัณฑ์อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ในการออกหนังสือผ่านแดนด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (E - Border Pass) จำนวน 122 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ...

ข่าวอัพเดท
ข่าวอัพเดท

 

ประกาศราคากลาง โครงการอำนวยการบริหารการเพิ่มประสิทธิภาพการให...

20 มิถุนายน 2567

โครงการอำนวยการบริหารการเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการประชาชนในการออกหนังสือผ่านแดนด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (E - Border Pass) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รายการ ครุภัณฑ์อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ในการออกหนังสือผ่าน...