ประชาสัมพันธ์

จัดซื้อ-จัดจ้าง

ข่าวอัพเดท
ข่าวอัพเดท

 

ประกาศราคากลางโครงการจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัยอาคาร และ...

24 กันยายน 2564

ประกาศราคากลางโครงการจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัยอาคาร และบริเวณศูนย์บริหารกิจการศาสนาอิสลามแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติ...

ข่าวอัพเดท
ข่าวอัพเดท

 

ประกาศราคากลางโครงการจัดหาเสื้อเกราะป้องกันกระสุน ระดับ 3 ปร...

18 ตุลาคม 2564

ประกาศราคากลางโครงการจัดหาเสื้อเกราะป้องกันกระสุน ระดับ 3 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 จำนวน 750 ตัว...

ข่าวอัพเดท
ข่าวอัพเดท

 

- ร่าง - ประกาศกรมการปกครอง เรื่อง ประกวดราคาซื้อเครื่องคอมพ...

18 ตุลาคม 2564

- ร่าง - ประกาศกรมการปกครอง เรื่อง ประกวดราคาซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ทดแทน ของกรมการปกครอง (สำหรับส่วนภูมิภาค) ระยะที่ 1 จำนวน 964 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)...

ข่าวอัพเดท
ข่าวอัพเดท

 

ประกาศราคากลาง โครงการจัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์คอมพิ...

18 ตุลาคม 2564

ประกาศราคากลาง โครงการจัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ทดแทน ของกรมการปกครอง (สำหรับส่วนภูมิภาค) ระยะที่ 1 จำนวน 964 ชุด...

ข่าวอัพเดท
ข่าวอัพเดท

 

ประกาศกรมการปกครอง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคา...

18 ตุลาคม 2564

ประกาศกรมการปกครอง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างพัฒนา Platform กลางการให้บริการภาครัฐผ่านระบบ online ของกรมการปกครอง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)...

ข่าวอัพเดท
ข่าวอัพเดท

 

ประกาศราคากลางสำหรับการจ้างดำเนินการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแ...

14 ตุลาคม 2564

ประกาศราคากลางสำหรับการจ้างดำเนินการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งเจ้าพนักงานปกครองปฏิบัติการ (ปลัดอำเภอ) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564...

ข่าวอัพเดท
ข่าวอัพเดท

 

ประกาศประกวดราคาการเช่าใช้ระบบสัญญาณดาวเทียมสื่อสารในการรักษ...

14 ตุลาคม 2564

ประกาศประกวดราคาการเช่าใช้ระบบสัญญาณดาวเทียมสื่อสารในการรักษาความสงบเรียบร้อยและการจัดทำฐานข้อมูลและทะเบียนผู้หนีภัยและผู้อาศัยในพื้นที่พักพิงชั่วคราวฯ จำนวน 9 แห่ง ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์...