จัดซื้อ-จัดจ้าง

ข่าวอัพเดท
ข่าวอัพเดท

 

ประกาศกรมการปกครอง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การเช่าใช้...

30 กันยายน 2563

ประกาศกรมการปกครอง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การเช่าใช้บริการโครงข่ายสื่อสารสำนักบริหารการทะเบียน กรมการปกครอง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง...

ข่าวอัพเดท
ข่าวอัพเดท

 

ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการดูแลลิฟต์โดยสารและลิ...

30 กันยายน 2563

ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการดูแลลิฟต์โดยสารและลิฟต์ขนส่งหนังสือ ภายใน วปค. จำนวน 3 เครื่อง...

ข่าวอัพเดท
ข่าวอัพเดท

 

ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาดูแลภูมิทัศน์ จำนวน 7 อัตร...

30 กันยายน 2563

ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาดูแลภูมิทัศน์ จำนวน 7 อัตรา เพื่อปฏิบัติงานประจำ วปค....

ข่าวอัพเดท
ข่าวอัพเดท

 

ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาดูแลรักษาความปลอดภัย จำนวน...

30 กันยายน 2563

ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาดูแลรักษาความปลอดภัย จำนวน 4 อัตรา เพื่อปฏิบัติงานประจำ วปค....

ข่าวอัพเดท
ข่าวอัพเดท

 

ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการดูแลระบบสาธารณูปโภค ...

30 กันยายน 2563

ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการดูแลระบบสาธารณูปโภค จำนวน 3 อัตรา เพื่อปฏิบัติงานประจำ วปค....

ข่าวอัพเดท
ข่าวอัพเดท

 

ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการทำความสะอาด จำนวน 10...

30 กันยายน 2563

ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการทำความสะอาด จำนวน 10 อัตรา เพื่อปฏิบัติงานประจำ วปค....

ข่าวอัพเดท
ข่าวอัพเดท

 

ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาจ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขระบบกา...

29 กันยายน 2563

ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาจ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขระบบการเตรียมข้อมูลบัตร (Pre-Personalization) ยี่ห้อ Muhlbauer รุ่น SCP5600 จำนวน 3 เครื่อง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564...

ข่าวอัพเดท
ข่าวอัพเดท

 

ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา จ้างดูแลรักษาความปลอดภัยอาคารสำนัก...

29 กันยายน 2563

ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา จ้างดูแลรักษาความปลอดภัยอาคารสำนักงาน ปค. อาคารจอดรถและบริเวณโดยรอบอาคาร ปค. อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี ประจำปีงบฯ 2564...