จัดซื้อ-จัดจ้าง

ข่าวอัพเดท
ข่าวอัพเดท

 

ประกาศกรมการปกครอง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคา...

27 มีนาคม 2563

ประกาศกรมการปกครอง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ศูนย์ฝึกอบรมมวลชน (ศูนย์ฝึกสมานมิตร) จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)...

ข่าวอัพเดท
ข่าวอัพเดท

 

ประกาศผู้ที่ได้รับการคัดเลือกการจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจ...

27 มีนาคม 2563

ประกาศผลผู้ที่ได้รับการคัดเลือกโดยวิธีเฉพาะเจาะจง การจ้างซ่อมเครื่องโทรสาร จำนวน 5 เครื่อง และเครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน 2 เครื่อง คือ บริษัท ลีวินคอมเทค จำกัด ...

ข่าวอัพเดท
ข่าวอัพเดท

 

ประกาศราคากลางจัดซื้อระบบบริหารจัดการสื่อดิจิทัลกรมการปกครอง...

25 มีนาคม 2563

ประกาศราคากลางจัดซื้อระบบบริหารจัดการสื่อดิจิทัลกรมการปกครอง พร้อมติดตั้ง (ระยะที่ 2) จำนวน 515 แห่ง โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e - bidding)...

ข่าวอัพเดท
ข่าวอัพเดท

 

ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาซื้อระบบบริหารจัดการสื่อดิจ...

25 มีนาคม 2563

ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาซื้อระบบบริหารจัดการสื่อดิจิทัลกรมการปกครองพร้อมติดตั้ง (ระยะที่ 2) จำนวน 515 แห่ง โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e - bidding)...

ข่าวอัพเดท
ข่าวอัพเดท

 

ประกาศกรมการปกครอง เรื่อง ประกวดราคาซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์พร...

25 มีนาคม 2563

ประกาศกรมการปกครอง เรื่อง ประกวดราคาซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์เพื่อทดแทนเครื่อง-คอมพิวเตอร์ในระบบ e-DOPA License ในส่วนภูมิภาค จำนวน 377 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)...