จัดซื้อ-จัดจ้าง

ข่าวอัพเดท
ข่าวอัพเดท

 

ร่าง ประกาศกรมการปกครอง เรื่อง ประกวดราคาซื้อชุดคอมพิวเตอร์พ...

22 พฤศจิกายน 2560

ร่าง ประกาศกรมการปกครอง เรื่อง ประกวดราคาซื้อชุดคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์ประกอบฯ จำนวน 14 รายการ ติดตั้ง ณ จุดเคาน์เตอร์บริการอำเภอ..ยิ้ม จำนวน 11 แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)...

ข่าวอัพเดท
ข่าวอัพเดท

 

ประกาศราคากลาง การจัดหาชุดคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์ประกอบฯ จำน...

22 พฤศจิกายน 2560

ประกาศราคากลาง การจัดหาชุดคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์ประกอบฯ จำนวน 14 รายการ ติดตั้ง ณ จุดเคาน์เตอร์บริการอำเภอ..ยิ้ม จำนวน 11 แห่ง...

ข่าวอัพเดท
ข่าวอัพเดท

 

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างปรับปรุงอาคารและสิ่งก่...

21 พฤศจิกายน 2560

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างปรับปรุงอาคารและสิ่งก่อสร้างส่วนภูมิภาค อำเภอพุทธมณฑล...

ข่าวอัพเดท
ข่าวอัพเดท

 

ประกาศร่าง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานก...

21 พฤศจิกายน 2560

ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานกองส่งเสริมองค์กรศาสนาอิสลามและกิจการฮัจย์...

ข่าวอัพเดท
ข่าวอัพเดท

 

ประกาศราคากลาง จัดซื้อครุภัณฑ์เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานกองส...

21 พฤศจิกายน 2560

จัดซื้อครุภัณฑ์เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานกองส่งเสริมองค์กรศาสนาอิสลามและกิจการฮัจย์...

ข่าวอัพเดท
ข่าวอัพเดท

 

ประกาศจังหวัดอุตรดิตถ์ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้าง...

21 พฤศจิกายน 2560

ประกาศจังหวัดอุตรดิตถ์ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนน คสล.(สายทางเข้าสำนักสงฆ์โพนสวรรค์ - สี่แยก รพ.สตห้วยไคร้) หมู่ที่ 9 บ้านห้วยไคร้ ต.แสนตอ อ.น้ำปาด จ.อุตรดิตถ์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทร...

ข่าวอัพเดท
ข่าวอัพเดท

 

ประกาศจังหวัดอุตรดิตถ์ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้าง...

21 พฤศจิกายน 2560

ประกาศจังหวัดอุตรดิตถ์ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างลำเหมือง คสล.สายกกมะตูม หมู่ที่ 9 ต.บ้านฝอย อ.น้ำปาด จ.อุตรดิตถ์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)...

ข่าวอัพเดท
ข่าวอัพเดท

 

ประกาศจังหวัดอุตรดิตถ์ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสรา้งโครงการส...

21 พฤศจิกายน 2560

ประกาศจังหวัดอุตรดิตถ์ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสรา้งโครงการสร้างลำเหมือง คสล.ลำเหมืองกลาง ช่วงที่ 2 (หมู่ที่ 3 บ้านนากวาง) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)...