ประชาสัมพันธ์

จัดซื้อ-จัดจ้าง

ข่าวอัพเดท
ข่าวอัพเดท

 

ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างเหมาบริการขนส่งแบบพิมพ์ จำนว...

17 พฤษภาคม 2565

ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างเหมาบริการขนส่งแบบพิมพ์ จำนวน 27 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง...

ข่าวอัพเดท
ข่าวอัพเดท

 

ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระ...

12 พฤษภาคม 2565

ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 4 (เดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2560 ถึงเดือนกันยายน พ.ศ. 2560) ...

ข่าวอัพเดท
ข่าวอัพเดท

 

ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระ...

12 พฤษภาคม 2565

ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 4 (เดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2561 ถึงเดือนกันยายน พ.ศ. 2561) ...

ข่าวอัพเดท
ข่าวอัพเดท

 

ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระ...

12 พฤษภาคม 2565

ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 3 (เดือนเมษายน พ.ศ. 2561 ถึงเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2561) ...

ข่าวอัพเดท
ข่าวอัพเดท

 

ประกาศประกวดราคาการเช่าใช้ระบบสัญญาณดาวเทียมสื่อสารในการรักษ...

12 พฤษภาคม 2565

ประกาศประกวดราคาการเช่าใช้ระบบสัญญาณดาวเทียมสื่อสารในการรักษาความสงบเรียบร้อยและการจัดทำฐานข้อมูลและทะเบียนผู้หนีภัยการสู้รบจากเมียนมาและผู้อาศัยอยู่ในพื้นที่พักพิงชั่วคราวฯ จำนวน 9 แห่ง)...

ข่าวอัพเดท
ข่าวอัพเดท

 

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบำรุงรักษาและเปลี่ยนอะไหล่เครื่อ...

12 พฤษภาคม 2565

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบำรุงรักษาและเปลี่ยนอะไหล่เครื่องปรับอากาศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง...

ข่าวอัพเดท
ข่าวอัพเดท

 

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 10 รายการ แล...

12 พฤษภาคม 2565

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 10 รายการ และวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 3 รายการ สำหรับงานเลขานุการอธิการวิทยาลัยการปกครอง...

ข่าวอัพเดท
ข่าวอัพเดท

 

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 13 รายการ แล...

12 พฤษภาคม 2565

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 13 รายการ และวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 2 รายการ สำหรับฝ่ายบริหารงานทั่วไป...