จัดซื้อ-จัดจ้าง

ข่าวอัพเดท
ข่าวอัพเดท

 

ประกาศราคากลางวัสดุพิมพ์บัตรประจำตัวจิตอาสาเฉพาะกิจ งานพระรา...

23 กันยายน 2560

ประกาศราคากลางวัสดุพิมพ์บัตรประจำตัวจิตอาสาเฉพาะกิจ งานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ และบัตรประจำตัวจิตอาสา “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ” จำนวน 2 รายการ...

ข่าวอัพเดท
ข่าวอัพเดท

 

ประกาศเผยแพร่ราคากลางต่อสัญญาเช่าเครือข่ายสารสนเทศเพื่อการบร...

22 กันยายน 2560

ต่อสัญญาเช่าเครือข่ายสารสนเทศเพื่อการบริหารงานปกครอง พร้อม ระบบรักษาความปลอดภัยฐานข้อมูลสารสนเทศกลาง กรมการปกครอง ประจำปี พ.ศ. 2561 ...

ข่าวอัพเดท
ข่าวอัพเดท

 

ประกาศราคากลางซื้อกรอบพลาสติกพร้อมเข็มกลัดสำหรับติดบัตรประจำ...

21 กันยายน 2560

ประกาศราคากลางซื้อกรอบพลาสติกพร้อมเข็มกลัดสำหรับติดบัตรประจำตัวจิตอาสาเฉพาะกิจ งานพระราชพิธีถวายพระบรมศพ และบัตรประจำตัวจิตอาสา "เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ" จำนวน 2,400,000 อัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจ...

ข่าวอัพเดท
ข่าวอัพเดท

 

ประกาศราคากลางวัสดุพิมพ์และเคลือบบัตรประจำตัวประชาชนแบบอเนกป...

21 กันยายน 2560

ประกาศราคากลางวัสดุพิมพ์และเคลือบบัตรประจำตัวประชาชนแบบอเนกประสงค์ (Smart Card) สำหรับเครื่องพิมพ์บัตรประจำตัวประชาชน ยี่ห้อ EDI secure รุ่น XID 8300 ...

ข่าวอัพเดท
ข่าวอัพเดท

 

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 โ...

20 กันยายน 2560

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 โครงการสนับสนุนการขับเคลื่อนภารกิจศูนย์ดำรงธรรมอำเภอ รายการจัดหาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 5 รายการ...

ข่าวอัพเดท
ข่าวอัพเดท

 

การจัดจ้างเหมาสถานที่สำหรับดำเนินการประเมินความเหมาะสมกับตำแ...

20 กันยายน 2560

การจัดจ้างเหมาสถานที่สำหรับดำเนินการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่งในการคัดเลือกบุคคลที่จะเข้ารับการประเมินผลงาน เพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งเจ้าพนักงานปกครองระดับชำนาญการพิเศษ/ กองการเจ้าหน้าที...

ข่าวอัพเดท
ข่าวอัพเดท

 

ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 2 รายการ ด้วยวิ...

20 กันยายน 2560

ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 2 รายการ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์...