ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวอัพเดท

ประกาศคณะกรรมการกลั่นกรองผู้สมควรได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมกา...

24 พฤษภาคม 2560

ประกาศคณะกรรมการกลั่นกรองผู้สมควรได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ในคณะกรรมส่งเสริมกิจการฮัจย์แห่งประเทศไทย...

ข่าวอัพเดท

เว็บไซต์กรมการปกครองผ่านเกณฑ์การตรวจสอบเว็บไซต์ของหน่วยงานใน...

26 เมษายน 2560

เว็บไซต์กรมการปกครองเป็นเว็บไซต์ 1 ใน 2 เว็บไซต์ของกระทรวงมหาดไทย (กรมการปกครอง และการไฟฟ้านครหลวง) ที่ผ่านเกณฑ์ ตามมาตรฐาน WCAG 2.0 ของ W3C โดยกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม...

ข่าวอัพเดท

หลักสูตรผู้บังคับหมวดอาสารักษาดินแดน รุ่น 44...

26 เมษายน 2560

วันที่ 24 เมษายน 2560 ณ หอประชุมโรงเรียนการกำลังสำรอง ค่ายธนะรัชต์ อำเภอปราณบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ นายกองเอก วรยุทธ เนาวรัตน์ ผู้ช่วยหัวหน้าฝ่ายอำนวยการ กองบัญชาการ กองอาสารักษาดินแดน/ผู้อำนวยการ...

ข่าวอัพเดท

หลักสูตรสืบสวนสอบสวนพนักงานฝ่ายปกครอง รุ่นที่ 44...

26 เมษายน 2560

วันนี้ (24 เมษายน 2560) นายสำราญ นันทนีย์ อธิการวิทยาลัยการปกครอง เป็นประธานเปิดหลักสูตรสืบสวนสอบสวนพนักงานฝ่ายปกครอง รุ่นที่ 44 ณ โรงเรียนข้าราชการฝ่ายปกครอง วิทยาลัยการปกครอง...

ข่าวอัพเดท

อธิบดีกรมการปกครอง เป็นประธานในพิธีสมโภชพุทธาภิเษก “พระพุทธม...

26 เมษายน 2560

วันที่ 20 เมษายน 2560 เวลา 18.09 ร.ต.ท.อาทิตย์ บุญญะโสภัต อธิบดีกรมการปกครอง เป็นประธานฝ่ายฆราวาส ในพิธีสมโภชพุทธาภิเษก “พระพุทธมหาชัยสิทธิมงคล” พระพุทธรูปประจำจังหวัดสมุทรสาคร...