ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวอัพเดท

กรมการปกครองได้จัดโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ การเพิ่มประสิท...

24 มีนาคม 2560

วันที่ 24 มีนาคม 2560 กรมการปกครองได้จัดโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ การเพิ่มประสิทธิภาพศูนย์ดำรงธรรมอำเภอ พ.ศ. 2560 ณ ห้องประชุมวายุภักษ์ 6 ชั้น 5 โรงแรมเซ็นทารา ศูนย์ราชการและคอนเวนชั่นเซ็นเตอร์ เขตห...

ข่าวอัพเดท

การเปิดระบบออนไลน์เพื่อให้ผู้ประกอบกิจการฮัจย์ชำระเงินประกัน...

24 มีนาคม 2560

การเปิดระบบออนไลน์เพื่อให้ผู้ประกอบกิจการฮัจย์ชำระเงินประกันการเดินทางเพื่อลงทะเบียนผู้มีความพร้อมจะเดินทางไปประกอบพิธีฮัจย์ ประจำปี พ.ศ.2560 (ฮ.ศ.1438)...

ข่าวอัพเดท

โครงการอบรมความรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร รุ่นที่...

22 มีนาคม 2560

วันที่ 13 มีนาคม 2560 เวลา 13.00 น. นายศุภลักษณ์ ปรีติเขมรัตน์ ผู้อำนวยการศูนย์สารสนเทศเพื่อการบริหารงานปกครอง เป็นประธานพิธีเปิดการฝึกอบรมความรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำหรับบุคลากรกรมกา...

ข่าวอัพเดท

เงินเหลือจ่ายค่าใช้จ่ายในประเทศซาอุดีอาระเบียในเทศการฮัจย์ ป...

15 มีนาคม 2560

เงินเหลือจ่ายค่าใช้จ่ายในประเทศซาอุดีอาระเบียในเทศการฮัจย์ ประจำปี 2559 (ฮ.ศ.1437) และมีการยกเลิกลงทะเบียนผู้ประสงค์เดินทางไปประกอบพิธีฮัจย์ ประจำปี 2560...

ข่าวอัพเดท

พิธีเปิดการฝึกอบรมความรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ...

10 มีนาคม 2560

วันที่ 8 มีนาคม 2560 เวลา 13.00 น. นายรณภพ เหลืองไพโรจน์ รองอธิบดีกรมการปกครอง เป็นประธานพิธีเปิดการฝึกอบรมความรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำหรับบุคลากรกรมการปกครอง พ.ศ.2560 รุ่นที่ 8 โดยมี...

ข่าวอัพเดท

การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ในการสอบแข่งขัน...

7 มีนาคม 2560

การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ในการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชีและนายช่างไฟฟ้า ...

ข่าวอัพเดท

VTRผู้ตรวจราชการกรมการปกครอง ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2560 เรื่อ...

27 กุมภาพันธ์ 2560

VTRผู้ตรวจราชการกรมการปกครอง ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2560 เรื่องการตรวจติดตามภารกิจของกรมการปกครอง...