ประชาสัมพันธ์

ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา

ข่าวอัพเดท
ข่าวอัพเดท

 

ข้อมูลสาระสำคัญ จัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 9 รายการ และวัสดุ...

28 พฤศจิกายน 2566

ข้อมูลสาระสำคัญ จัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 9 รายการ และวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 รายการ สำหรับฝ่ายบริหารทั่วไป  โดยวิธีเฉพาะเจาะจง...

ข่าวอัพเดท
ข่าวอัพเดท

 

ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา จัดซื้อกระเป๋าเอกสาร จำนวน 500 ใบ โคร...

27 ตุลาคม 2566

ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา จัดซื้อกระเป๋าเอกสาร จำนวน 500 ใบ โครงการศึกษาอบรมหลักสูตรกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รุ่นที่ 1 - 5 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง...

ข่าวอัพเดท
ข่าวอัพเดท

 

ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา จัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 1 รายการ แ...

20 พฤศจิกายน 2566

ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา จัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 1 รายการ และวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 รายการ สำหรับส่วนวิจัยและพัฒนาระบบงานฝึกอบรม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง...

ข่าวอัพเดท
ข่าวอัพเดท

 

ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา จ้างทำความสะอาดเครื่องนอน โครงการศึกษ...

17 พฤศจิกายน 2566

ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา จ้างทำความสะอาดเครื่องนอน โครงการศึกษาอบรมหลักสูตรกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 รุ่นที่ 8-11...

ข่าวอัพเดท
ข่าวอัพเดท

 

ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา จ้างทำความสะอาดผ้าห่ม ขนาด 60*80 นิ้ว...

10 พฤศจิกายน 2566

ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา จ้างทำความสะอาดผ้าห่ม ขนาด 60*80 นิ้ว จำนวน 250 ผืน เพื่อสนับสนุนการฝึกอบรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567...

ข่าวอัพเดท
ข่าวอัพเดท

 

ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา จ้างซ่อมบำรุงรักษาและเปลี่ยนอะไ...

10 พฤศจิกายน 2566

ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา จ้างซ่อมบำรุงรักษาและเปลี่ยนอะไหล่รถยนต์ สำหรับรถยนต์กระบะ หมายเลขทะเบียน ฮจ 6805 กทม...

ข่าวอัพเดท
ข่าวอัพเดท

 

ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา จ้างซ่อมบำรุงรักษาและเปลี่ยนอะไ...

10 พฤศจิกายน 2566

ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา จ้างซ่อมบำรุงรักษาและเปลี่ยนอะไหล่รถยนต์ สำหรับรถยนต์ตรวจการณ์ หมายเลขทะเบียน 1 ขฮ 7074 กทม...

ข่าวอัพเดท
ข่าวอัพเดท

 

ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา จ้างทำความสะอาดเครื่องนอน โครงการศึกษ...

10 พฤศจิกายน 2566

ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา จ้างทำความสะอาดเครื่องนอน โครงการศึกษาอบรมหลักสูตรกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 รุ่นที่ 6-7...