ประชาสัมพันธ์

ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา

ข่าวอัพเดท
ข่าวอัพเดท

 

ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โครงการจัดซื...

20 พฤษภาคม 2564

ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โครงการจัดซื้ออุปกรณ์การประชุมวีดิทัศน์ทางไกลผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต (DOPA VCS) พร้อมติดตั้ง จำนวน 961 ชุด...

ข่าวอัพเดท
ข่าวอัพเดท

 

ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา รายการจัดซื้อวัสดุเครื่องเขียนแบบพิมพ...

11 พฤษภาคม 2564

ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา รายการจัดซื้อวัสดุเครื่องเขียนแบบพิมพ์ จำนวน 16 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง...