ประชาสัมพันธ์

ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา

ข่าวอัพเดท
ข่าวอัพเดท

 

ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาเช่าใช้ระบบสัญญาณดาวเทียมสื่อสารในการร...

19 มกราคม 2566

ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาเช่าใช้ระบบสัญญาณดาวเทียมสื่อสารในการรักษาความสงบเรียบร้อยและการจัดทำฐานข้อมูลและทะเบียนประชากรที่อาศัยในพื้นที่พักพิงชั่วคราวผู้หนีภัยการสู้รบจากเมียนมา จำนวน 9 แห่ง...

ข่าวอัพเดท
ข่าวอัพเดท

 

ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาซื้อขายอะไหล่ซ่อมบำรุงเครื่องมือสื่อสา...

17 มกราคม 2566

ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาซื้อขายอะไหล่ซ่อมบำรุงเครื่องมือสื่อสาร จำนวน 37 รายการ...