กรมการปกครอง จัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ

6 ธันวาคม 2566

วันที่ 5 ธันวาคม 2566 เวลา 09:00 น. ณ วัดโสมนัสราชวรวิหาร ถนนกรุงเกษม แขวงวัดโสมนัส เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพมหานคร กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย โดย นายอรรษิษฐ์ สัมพันธรัตน์ อธิบดีกรมการปกครอง พร้อมด้วยพร้อมด้วย นางจิณณารัชช์ สัมพันธรัตน์ ประธานชมรมแม่บ้านกรมการปกครอง คณะผู้บริหารกรมการปกครอง ผู้อำนวยการสำนัก/กอง ข้าราชการ สมาชิกกองอาสารักษาดินแดน เจ้าหน้าที่สังกัดกรมการปกครอง และประชาชน ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาทำความสะอาด ปรับปรุงภูมิทัศน์ เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ วันพ่อแห่งชาติ แล้ววันดินโลก

โดย อธิบดีกรมการปกครอง และคณะผู้บริหารกราบสักการะพระสัมพุทธโสมนัสวัฒนาวดีนาถบพิตร

พระประธานในพระวิหาร และได้กราบนมัสการสมเด็จพระมหามุนีวงศ์ (พิจิตร ฐิตวณฺโณ) เจ้าอาวาสวัดโสมนัสราชวรวิหาร และร่วมกันทำความสะอาด บริเวณพื้นที่ภายในวัดโสมนัสราชวรวิหาร บริเวณลานรอบพระวิหาร และบริเวณภายในพระวิหารคด

#จิตอาสาพระราชทาน

#เราทำความดีด้วยหัวใจ

#กรมการปกครอง

#กระทรวงมหาดไทย

#ทันโลก_ทันสมัย_ทันท่วงที