อธิบดีกรมการปกครอง พร้อมคณะเข้าตรวจเยี่ยมศาลเจ้าในความรับผิดชอบที่ขึ้นทะเบียนกับกรมการปกครอง

23 พฤษภาคม 2567

อธิบดีกรมการปกครอง พร้อมคณะเข้าตรวจเยี่ยมศาลเจ้าในความรับผิดชอบที่ขึ้นทะเบียนกับกรมการปกครอง

วันอังคารที่ 21 พฤษภาคม พ.ศ. 2567 เวลา 11.00 น. นายอรรษิษฐ์ สัมพันธรัตน์ อธิบดีกรมการปกครอง พร้อมด้วย นายรณรงค์ เทพรักษ์ ผู้อำนวยการสำนักบริหารการทะเบียน กรมการปกครอง ร่วมกับสำนักงานเขตป้อมปราบศัตรูพ่าย พร้อมเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ เข้าตรวจเยี่ยมศาลเจ้าพ่อเสือ เขตพระนคร และศาลเจ้าไต้ฮงกง เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพมหานคร เพื่อให้คำแนะนำการปฏิบัติงานทะเบียนศาลเจ้า รับทราบปัญหา อุปสรรค ตลอดจนข้อเสนอแนะต่าง ๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อศาลเจ้าและทางราชการ

การตรวจเยี่ยมศาลเจ้าที่ได้ขึ้นทะเบียนไว้กับกรมการปกครองครั้งนี้ เพื่อเป็นการส่งเสริมสนับสนุนศาลเจ้าให้มีการยกระดับมาตรฐานการบริการประชาชนให้ได้รับความพึงพอใจ และเป็นการให้กำลังใจกับผู้จัดการปกครองศาลเจ้า และผู้ตรวจตราสอดส่องศาลเจ้า กระตุ้นสู่การเป็นศาลเจ้ามาตรฐาน รวมถึงเป็นการแลกเปลี่ยนความรู้ และประสบการณ์ เพื่อนำไปปรับปรุงการบริหารงานศาลเจ้าให้เกิดการพัฒนายิ่งขึ้นอีกด้วย

ศาลเจ้าพ่อเสือ ตั้งอยู่ ณ เลขที่ 468 ถนนตะนาวเยื้องวัดมหรรณพารามวรมหาวิหาร เขตพระนคร กรุงเทพฯ ภายในศาลเจ้าเป็นที่ประดิษฐานเจ้าพ่อใหญ่ หรือ ตั่วเหล่าเอี๊ยะ หรือ สวนเทียนซ่างตี้ (ภาษาจีนกลาง) ซึ่งถือว่าเป็นเทพเจ้าที่ได้รับการยกย่อง ให้มีศักดิ์สูงสุดเหนือเทพทั้งปวง เป็นเทพองค์ประธาน ถัดไปด้านซ้าย ประดิษฐานเทพเจ้าชิงฉุยจู่ซื้อ หรือ เจ้าพ่อเสือ ส่วนด้านขวาประดิษฐาน เทพโชคลาภรวมทั้งมีการประดิษฐานเจ้าพ่อเห้งเจียและพระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว สําหรับสภาพชุมชนโดยรอบศาลเจ้าพ่อเสือนั้น จัดเป็นย่านชุมชนเก่าแก่ ซึ่งเป็นทั้งย่านที่พักอาศัยและย่านการค้า โดยยังปรากฏอาคารพาณิชย์ ที่ก่อสร้างตั้งแต่เมื่อครั้งอดีต สลับกับอาคารครึ่งปูนครึ่งไม้ ศาลเจ้าพ่อเสือ ถือเป็นศาสนสถานที่สําคัญแห่งหนึ่งสําหรับประชาชน ทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศ โดยในแต่ละปี ศาลเจ้าจะจัดให้มีงานประจําปีที่สําคัญมีผู้คนเดินทางมา ณ ศาลเจ้าพ่อเสือ อย่างมากมาย

ศาลเจ้าไต้ฮงกง ในไทยสร้างขึ้นระหว่างปี พ.ศ. 2452-2461 อยู่บริเวณถนนพลับพลาไชย เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพฯ เป็นที่ประดิษฐานรูปจำลองซึ่งอัญเชิญมาจากจีนของหลวงปู่ไต้ฮงมหาเถระ พระผู้มีความเมตตากรุณา และเป็นผู้ริเริ่มบำเพ็ญกุศลในการจัดฌาปนกิจศพไร้ญาติสมัยราชวงศ์ซ้อง เมื่อเกือบพันปีล่วงมาแล้ว ในเวลาต่อมาได้จัดตั้ง “คณะเก็บศพไต้ฮงกง” เพื่อทำการเก็บและจัดการงานศพอนาถา ต่อมาเปลี่ยนชื่อคณะเป็น “มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง” ศาลเจ้าไต้ฮงกงเป็นศาลเจ้าที่มีความสวยงาม มีผู้คนมากราบไหว้สักการะองค์เทพต่างๆโดยไม่ขาดสาย รวมทั้งยังเป็นสถานที่ที่ผู้มาเยือนนิยมแวะมาทำบุญบริจาคซื้อโลงศพให้แก่ศพไม่มีญาติ การทำบุญช่วยเหลือผู้ยากไร้ หรือโครงการการกุศลต่างๆ

#กระทรวงมหาดไทย

#กรมการปกครอง

#ทะเบียนศาลเจ้า

#สำนักบริหารการทะเบียน