อธิบดีกรมการปกครอง ประธานการประชุมคณะกรรมการควบคุมโรงรับจำนำครั้งที่ 3/2567

23 พฤษภาคม 2567

อธิบดีกรมการปกครอง ประธานการประชุมคณะกรรมการควบคุมโรงรับจำนำครั้งที่ 3/2567

วันอังคารที่ 21 พฤษภาคม 2567 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 2 สำนักการสอบสวนและนิติการกรมการปกครอง (วังไชยา) นายอรรษิษฐ์ สัมพันธรัตน์ อธิบดีกรมการปกครอง เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการควบคุมโรงรับจำนำครั้งที่ 3 ประจำปี พ.ศ. 2567 โดยมี ผู้แทนอัยการสูงสุด ผู้แทนผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ ผู้แทนอธิบดีกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ ผู้อำนวยการสำนักการสอบสวนและนิติการ เป็นกรรมการ และผู้อำนวยการส่วนการอนุญาตการพนันและค้าของเก่าสำนักการสอบสวนและนิติการ ปฏิบัติหน้าที่เลขานุการฯ

ทั้งนี้ เพื่อพิจารณาคำขออนุญาตตั้งโรงรับจำนำ หรือคำขอย้ายสถานที่ตั้งโรงรับจำนำ และพิจารณาเรื่องอื่น ๆ ตามอำนาจหน้าที่ ของคณะกรรมการควบคุมโรงรับจำนำ ตามพระราชบัญญัติโรงรับจำนำ ฯ