ปลัดกระทรวงมหาดไทย เข้าสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำกระทรวงมหาดไทย ในโอกาสเข้ารับตำแหน่งใหม่

1 ตุลาคม 2564

วันที่ 1 ตุลาคม 2564 ณ ศาลาว่าการกระทรวงมหาดไทย นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ ปลัดกระทรวงมหาดไทยคนใหม่ พร้อมด้วยนางวันดี กุญชรยาคง จุลเจริญ นายกสมาคมแม่บ้านมหาดไทย ได้เดินทางเข้าสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำกระทรวงมหาดไทย ได้แก่ ศาลพระชัยมงคล ศาลพระกาฬไชยศรี และพระอนุสาวรีย์ สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยาดำรงราชานุภาพ ก่อนเข้าปฏิบัติหน้าที่ “บำบัดทุกข์ บำรุงสุข” เพื่อความเป็นศิริมงคลในโอกาสเข้ารับตำแหน่งใหม่ “ปลัดกระทรวงมหาดไทย” โดย นายธนาคม จงจิระ อธิบดีกรมการปกครอง พร้อมด้วยผู้บริหารระดับสูงของกระทรวงมหาดไทย รองอธิบดีกรมการปกครอง ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ ในสังกัดกระทรวงมหาดไทย ร่วมให้การต้อนรับ

พร้อมนี้ อธิบดีกรมการปกครอง พร้อมผู้บริหาร ได้ร่วมให้การต้อนรับและแสดงความยินดีกับ นายชัยวัฒน์ ชื่นโกสุม ในโอกาสเข้ารับตำแหน่งใหม่ รองปลัดกระทรวงมหาดไทย