กรมการปกครอง​ รับมอบสิ่งของ​ จากบริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด​ เพื่อใช้ภารกิจการรักษาความสงบเรียบร้อยในพื้นที่ปลอดภัยชั่วคราว อ.พบพระ และ อ.แม่สอด

21 มกราคม 2565

วันที่ 20 มกราคม 2565 นายกองเอกสมชาย เกียรติก้องแก้ว ผช.หน.ฝอ.บก.อส. เป็นผู้แทน หน.ฝอ. บก.อส. รับมอบกระบองไฟแบบกระพริบและแบบส่องสว่าง พร้อมกับเสื้อกั๊กสะท้อนแสงสำหรับการปฏิบัติงาน จากบริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด มหาชน โดยคณะผู้บริหารฯ เพื่อส่งมอบให้ บก.อส.จ.ตาก ใช้ในภารกิจการรักษาความสงบเรียบร้อยในพื้นที่ปลอดภัยชั่วคราว อ.พบพระ และ อ.แม่สอด

โดยเป็นอุปกรณ์ในการอำนวยความสะดวกและรักษาความสงบเรียบร้อยในพื้นที่ปลอดภัย ทั้งนี้เนื่องจากสถานการณ์ในประเทศเมียนมายังไม่สงบและยังมีผู้อพยพเข้ามายังฝั่งประเทศไทยอย่างต่อเนื่อง