รองอธิบดีกรมการปกครอง ลงพื้นที่เยี่ยมให้กำลังใจ มอบเงินช่วยเหลือ และเชิดชูเกียรติให้กับครอบครัว ผู้ใหญ่บ้าน เจ๊ะมูหามะญากี เจ๊ะเด็ง เสียชีวิตจากการปฏิบัติหน้าที่ในเหตุการณ์ความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้

11 พฤศจิกายน 2565

จากเหตุการณ์ความรุนแรงในพื้นที่อำเภอหนองจิก จังหวัดปัตตานี เมื่อวันที่ 7 พฤศจิกายน 2565 เวลาประมาณ 14.00 น. เจ้าหน้าที่ได้รับแจ้งว่าพบผู้ก่อการร้ายที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับเหตุลอบวางระเบิดปั๊มน้ำมันบางจาก เมื่อวันที่ 17 สิงหาคม 2565 เข้ามาหลบซ่อนพักพิงในพื้นที่ หมู่ที่ 7 ตำบลดอนรัก อำเภอดอนรัก จังหวัดปัตตานี เจ้าหน้าที่ได้ปฏิบัติการตามขั้นตอนจากเบาไปหาหนัก โดยผู้นำศาสนา ผู้ใหญ่บ้าน พ่อแม่ผู้ก่อเหตุ ช่วยเจรจาให้ยอมมอบตัว แต่คนร้ายกลับยิงปืนใส่เจ้าหน้าที่ ทำให้เกิดการปะทะกันขึ้น เป็นเหตุให้คนร้ายตามหมายจับถูกยิงเสียชีวิต 1 ราย และจากการปะทะกันดังกล่าวทำให้นายเจ๊ะมูหามะญากี เจ๊ะเด็ง อายุ 50 ปี ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 7 ตำบลดอนรัก อำเภอหนองจิก จังหวัดปัตตานี ได้รับบาดเจ็บและเสียชีวิตในเวลาต่อมา โดยมีเจ้าหน้าที่ตำรวจได้รับบาดเจ็บ จำนวน 2 ราย

วันที่ 10 พฤศจิกายน 2565 เวลา 10.00 น. ณ ที่ว่าการอำเภอหนองจิก จังหวัดปัตตานี นายแมนรัตน์ รัตนสุคนธ์ อธิบดีกรมการปกครอง มอบหมายให้ นายสมศักดิ์ เจริญไพฑูรย์ รองอธิบดีกรมการปกครองพร้อมคณะ เป็นผู้แทน เยี่ยมปลอบขวัญและให้กำลังใจ พร้อมมอบเงินช่วยเหลือและเครื่องอุปโภคบริโภคให้แก่ครอบครัวผู้เสียชีวิต พร้อมรับฟังบรรยายสรุปเหตุการณ์ โดยมี นายเศวต เพชรนุ้ย นายอำเภอเมืองปัตตานี รักษาราชการแทนปลัดจังหวัดปัตตานี นายเมษัณฑ์ โสภากัณฑ์ นายอำ​เภอ​หนองจิก และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมในการสรุปเหตุการณ์ดังกล่าว

ในการนี้ รองอธิบดีกรมการปกครองได้เน้นย้ำการปฏิบัติหน้าที่ของข้าราชการฝ่ายปกครอง สมาชิกกองอาสารักษาดินแดน กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ให้ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรอบคอบไม่ประมาท พร้อมทั้งกำชับการให้ความช่วยเหลือเยียวยา ดูแลสิทธิประโยชน์ต่างๆ ให้กับครอบครัวผู้เสียชีวิตอย่างครบถ้วน

จากนั้น เวลา 11.00 น. รองอธิบดีกรมการปกครองและคณะฯ ได้เดินทางไปบ้านของนายเจ๊ะมูหามะญากี เจ๊ะเด็ง ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 7 ตำบลดอนรัก อำเภอหนองจิก จังหวัดปัตตานี (ผู้เสียชีวิต) เพื่อเยี่ยมปลอบขวัญและให้กำลังใจพร้อมมอบเงินช่วยเหลือและเครื่องอุปโภคบริโภคแก่ครอบครัวผู้เสียชีวิต ดังนี้

1. เงินจากกองทุนช่วยเหลือบุคลากรฝ่ายปกครองที่ได้รับผลกระทบจากการปฏิบัติหน้าที่ จำนวน 30,000 บาท

2. เงินช่วยเหลือจากมูลนิธิ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน จำนวน 10,000 บาท

3. เครื่องอุปโภคบริโภค

รวมทั้งสิทธิประโยชน์อื่นๆ แก่ครอบครัว เพื่อเยียวยา และเป็นขวัญกำลังใจ ที่ได้ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความทุ่มเท เสียสละ กล้าหาญ

ต่อมาในเวลา 12.00 น. รองอธิบดีกรมการปกครองและคณะฯ เดินทางไปตรวจเยี่ยมชุดคุ้มครองตำบลดอนรัก (ชคต.ดอนรัก) อำเภอหนองจิก จังหวัดปัตตานี ที่ตั้งในพื้นที่เกิดเหตุ ได้ให้กำลังใจเจ้าหน้าที่และเน้นย้ำให้ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความเข้มแข็งและไม่ประมาท จากนั้นได้มอบสิ่งของบำรุงขวัญ เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจแก่ผู้ปฏิบัติงาน