คำรับรองการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2552

คำรับรองการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2552

คำรับรองราชการ 2552