หัวข้อกระทู้ : การขออนุญาติออกนอกประเทศ

นามอ

สมัครเมื่อ : 13 กุมภาพันธ์ 2567

การขออนุญาติออกนอกประเทศ

13 กุมภาพันธ์ 2567, 11:16:42

พอดีดิฉันเป็นชาติพันธุ์ บัตรหัวเลข6 ทำงานเป็นบุคลากรของมูลนิธิ และวทางมูลนิธิมีโครงการพาบุคลากรและเด็กไปศึกษาดูงานและทัศนศึกษาที่ประปรเทศเกาหลีใต้ อยากทราบว่าสามารถออกนอกประเทศได้หรือเปล่าคะ

แก้ไขครั้งล่าสุดโดย teyy : 15/02/2024 11:30:47
teyy

สมัครเมื่อ : 18 มีนาคม 2563

Reply : การขออนุญาติออกนอกประเทศ

ท่านสามารถติดต่อสอบถามได้ที่ส่วนงานสัญชาติ สำนักบริหารการทะเบียน

โทร. 02-7917338

 

แก้ไขครั้งล่าสุดโดย teyy : 15/02/2024 11:30:45