อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน วันที่ 7 พ.ค. 2560

13 มิถุนายน 2560

 

พุทธศาสนิกชน คณะศรัทธา จิตอาสาจำนวนมากหลั่งไหลร่วมประเพณี "สืบฮีต..สานฮอย..เตียวขึ้นดอยขะม้อ..ตักน้ำทิพย์ศักดิ์สิทธิ์" ตำบลมะเขือแจ้ อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน เพื่ออัญเชิญน้ำทิพย์ ดอยขะม้อ ร่วมสรงน้ำในงานประเพณีสรงน้ำองค์พระบรมธาตุหริภุญชัย และร่วมกันส่งต่อบุญครั้งประวัติศาสตร์ที่สำคัญและครั้งแรกของจังหวัดลำพูน

วันที่ 7 พฤษภาคม 2560 (เวลา 09:00 น.) นายมนัส อ่ำทอง รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน เป็นประธานในประเพณีตักน้ำทิพย์ดอยขะม้อ ประจำปี 2560 ตำบลมะเขือแจ้ อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน เริ่มตั้งแต่เวลา 05.59 น. ผู้รับสิกขา 5 พร้อมด้วยคณะฯ ทำพิธีตักน้ำทิพย์ใส่คนโทอัญเชิญลงมาจากยอดดอยซึ่งมี รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน,ปลัดจังหวัดลำพูน,นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน,ประธานหอการค้าจังหวัดลำพูน,วัฒนธรรมจังหวัดลำพูน,นายอำเภอเมืองลำพูน,นายกเทศมนตรีตำบลมะเขือแจ้ , นายกเทศมนตรีตำบลบ้านกลาง ,กำนันตำบลมะเขือแจ้,และประธานสภาเทศบาลตำบลมะเขือแจ้ เชิญคนโทน้ำทิพย์ทั้ง 9 ลงมาตามทางปูลาด โดยมีสาธุชนตั้งแถวโปรยข้าวตอกดอกไม้สักการะ อัญเชิญน้ำทิพย์ขึ้นมาบนพระวิหาร เพื่อทำพิธีเจริญพระพุทธมนต์สมโภชน้ำทิพย์ดอยขะม้อ จากเป็นพิธีขนกระเบื้องมุงพระวิหารจำนวน 50,000 แผ่น ขึ้นดอยขะม้อ โดยรองผู้ว่าการจังหวัดลำพูน นำการส่งกระเบื้องมุงหลังคาพระวิหารขึ้นสู่ยอดดอย โดยส่งต่อตามแถวของจิตอาสาพุทธศาสนิกชนที่ตั้งแถวรอไว้จำนวน 2,560 คน แล้วร่วมกันส่งกระเบื้อง อิฐ วัสดุ อุปกรณ์ เพื่อสร้างวิหารบนยอดดอยขะม้อ โดยมีคณะศรัทธาประชาชน จิตอาสาต่างๆ มาร่วมกันอย่างล้นหลาม ตั้งแต่เชิงหัวบันไดนาคไปตามทางขึ้นดอยจำนวน 1,749 ขั้น เพื่อร่วมส่งต่อบุญครั้งประวัติศาสตร์และครั้งแรกของจังหวัดลำพูนในประเพณีตักน้ำทิพย์ดอยขะม้อ ที่มีคณะศรัทธาประชาชนมาร่วมงานมากที่สุด
สำหรับน้ำทิพย์ จากดอยขะม้อ จะประดิษฐานอยู่ที่วัดดอยขะม้อ 1 คืน โดยในช่วงค่ำจะมีพิธีเจริญพระพุทธมนต์สมโภชน้ำทิพย์ พระสงฆ์จำนวน 21 รูป และในช่วงเย็นวันที่ 8 พฤษภาคม 2560 จะมีขบวนอัญเชิญน้ำทิพย์ไปประดิษฐาน ณ วัดพระธาตุหริภุญชัย วรมหาวิหาร เพื่อให้ สาธุชน ได้สักการะ ต่อไป