กรมการปกครองมอบทุนการศึกษาให้แก่นักศึกษาชาวไทยภูเขา

7 กันยายน 2560

วันที่ 3 ก.ย. 2560 นายศักดิ์ชัย แตงฮ่อ รองอธิบดีกรมการปกครองปกครอง เป็นประธานมอบทุนการศึกษาให้กับนักศึกษาชาวไทยภูเขา ตามโครงการสัมมนาและมอบทุนการศึกษาให้แก่นักศึกษาชาวไทยภูเขาประจำปีการศึกษา 2560 ณ โรงแรมโลตัสปางสวนแก้ว อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ มีนักศึกษาเข้าร่วมโครงการจำนวนทั้งสิ้น 92 คน เป็นนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยแม่โจ้ จำนวน 22 คน และมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จำนวน 70 คน ซึ่งเป็นนักศึกษาที่ได้รับทุนต่อเนื่องของกรมการปกครอง

กรมการปกครองได้จัดโครงการจัดส่งนักศึกษาชาวไทยภูเขา เข้าศึกษาต่อมหาวิทยาลัยตั้งแต่ปี ๒๕๓๗ โดยร่วมกับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และปี 2557 มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ได้เข้าร่วมโครงการดังกล่าว ณ ปัจจุบัน มีนักศึกษาที่ได้รับทุนจากกรมการปกครองจำนวน 389 คน

ที่มา สำนักกิจการความมั่นคงภายใน