กระทรวงมหาดไทยจัดขบวนเชิญคนโทน้ำอภิเษกจากกระทรวงมหาดไทยไปยังวัดสุทัศนเทพวราราม เพื่อใช้ในการพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562

22 เมษายน 2562

วันที่ 18 เมษายน 2562 เมื่อเวลา 06.00 น. กระทรวงมหาดไทย นำโดย พลเอกอนุพงษ์ เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย นายสุธี มากบุญ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย นายฉัตรชัย พรหมเลิศ ปลัดกระทรวงมหาดไทย ร้อยตำรวจโทอาทิตย์ บุญญะโสภัต อธิบดีกรมการปกครอง พร้อมทั้ง ผู้บริหารระดับสูงของกระทรวงมหาดไทย นำคณะผู้ว่าราชการจังหวัด ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร และข้าราชการ พนักงานรัฐวิสาหกิจในสังกัดกระทรวงมหาดไทย เคลื่อนขบวนอัญเชิญน้ำอภิเษกและน้ำสรงพระมุรธาภิเษก จากกระทรวงมหาดไทย ไปยังวัดสุทัศนเทพวรารามราชวรมหาวิหาร เพื่อเชิญคนโทน้ำอภิเษกเข้าไปในพระวิหารหลวง วัดสุทัศน์เทพวราราม และเคลื่อนขบวนกลับกระทรวงมหาดไทยเป็นอันเสร็จพิธีในช่วงเช้า

สำหรับเส้นทางการเดินริ้วขบวนจากกระทรวงมหาดไทยไปยังวัดสุทัศนเทพวราราม มีระยะทาง 740 เมตร โดยมีรูปแบบขบวน ประกอบด้วย รัฐมนตรีกระทรวงมหาดไทย ผู้บริหารระดับสูง ผู้ว่าราชการจังหวัด ผู้เชิญคนโทน้ำ ข้าราชการ สมาชิกกองอาสารักษาดินแดนเชิญธงชาติและธงตราสัญลักษณ์พระราชพิธีฯ 68 นาย วงดุริยางค์กองทัพบก 50 นาย พร้อมเจ้าหน้าที่ควบคุมวง 2 นาย รวมจำนวน 52 แถว มีผู้เข้าร่วมริ้วขบวนประมาณ 500 คน ความยาวของขบวนประมาณ 92 เมตร

และในเวลา 17.19 น. เป็นการประกอบพิธีเสกน้ำพระพุทธมนต์รวม ณ พระวิหารหลวง วัดสุทัศนเทพวราราม โดยมี สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ทรงเป็นประธานฝ่ายสงฆ์ และพลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธานฝ่ายฆราวาส