อธิบดีกรมการปกครอง​ บรรยายพิเศษในโครงการปฐมนิเทศคณะกรรมการและผู้ปฏิบัติงานในกิ่งกาชาดอำเภอที่จัดตั้งขึ้นใหม่​(ต่อเนื่อง)​ ประจำปีงบประมาณ​ 2562​ รุ่นที่​ 5

25 เมษายน 2562

วันที่​ 23 เมษายน​ 2562​ เวลา​ 10.30 น.​ ณ​ อาคารเฉลิมพระเกียรติ​ ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ​ สภากาชาดไทย​ ร้อยตำรวจโทอาทิตย์​ บุญญะโสภัต อธิบดีกรมการปกครอง​ บรรยายพิเศษในหัวข้อ​ "การบูรณาการความร่วมมือระหว่างกรมการปกครองกับงานสภากาชาดไทย" ในโครงการปฐมนิเทศคณะกรรมการและผู้ปฏิบัติงานในกิ่งกาชาดอำเภอที่จัดตั้งขึ้นใหม่​(ต่อเนื่อง)​ ประจำปีงบประมาณ​ 2562​ รุ่นที่​ 5​ โดยมีการอนุมัติจัดตั้งกิ่งกาชาดอำเภอ​ จังหวัดสุโขทัย​ จำนวน 3 แห่ง​ ได้แก่​ กิ่งกาชาดอำเภอศรีสัชนาลัย, กิ่งกาชาดอำเภอศรีสำโรง, กิ่งกาชาดอำเภอทุ่งเสลี่ยม​ และมีกิ่งกาชาดอำเภอ​สวรรคโลกที่ได้รับอนุมัติจัดตั้งไว้แล้วเข้าร่วมโครงการฯ

เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมและส่งเสริมคณะกรรมการและผู้ปฏิบัติงานในกิ่งกาชาดอำเภอที่จัดตั้งขึ้นใหม่ให้สามารถดำเนินงานได้ตามข้อบังคับและระเบียบของสภากาชาดไทยอย่างถูกต้อง​ อีกทั้งยังได้รับทราบนโยบายของสภากาชาดไทย​ เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปในทิศทางเดียวกับสภากาชาดไทย​

ทั้งนี้​ อธิบดีกรมการปกครอง​ กล่าวสรุปส่งท้าย​ว่า​ การสร้างความร่วมมือระหว่างกรมการปกครองและสภากาชาดไทย​ ให้ผู้เข้าร่วมโครงการฯทุกท่าน​ทำงานอย่างตรงไปตรงมา​ โปร่งใส​ และเกิดประโยชน์สูงสุด​ เผยแพร่หลักการและอดุมการณ์ของสภากาชาดไทย​ รวมทั้งขอให้ช่วยเหลืองานของกาชาด​ อย่าให้เขาทำงานแบบมีความรู้สึกโดดเดี่ยวอ้างว้าง​ ไร้ที่พึ่งพา​ ที่สำคัญให้สร้างแรงจูงใจ​ การเชิดชูเกียรติ​แก่ผู้มาช่วยเหลืองานกาชาดให้เกิดความภาคภูมิใจที่ได้เป็นส่วนหนึ่งของสภากาชาดไทย​

ข่าวกรมการปกครอง​ที่​ 47/2562​ ลงวันที่​ 23 เมษายน​ 2562