หน่วยงานบริการประชาชนในสังกัดกรมการปกครอง เข้าร่วมพิธีมอบโล่และตรารับรองมาตรฐาน GECC ประจำปี พ.ศ. 2564

1 ตุลาคม 2564

วันพฤหัสบดีที่ 30 กันยายน 2564 เวลา 09.00 – 12.00 น. ณ ห้องประชุมกรมการปกครอง ชั้น 5 ร้อยตำรวจโท ภพชนก ชลานุเคราะห์ รองอธิบดีกรมการปกครอง ฝ่ายบริหารและพัฒนาระบบงาน ในฐานะอนุกรรมการด้านการขับเคลื่อนการรับรองมาตรฐานการให้บริการศูนย์ราชการสะดวก นายกกชัย ฉายรัศมีกุล ผู้อำนวยการกองวิชาการและแผนงาน และนายจักรพันธ์ รัตนเสถียร ผู้อำนวยการส่วนแผนงานยุทธศาสตร์ เข้าร่วมรับชมพิธีมอบโล่และตรารับรองมาตรฐาน GECC ประจำปี พ.ศ. 2564 ของสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี (สปน.)

โดยมี นายอนุชา นาคาศัย รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เป็นประธานในพิธี ฯ ผ่านระบบ VDO Conference ตามมาตรการเว้นระยะห่างทางสังคม (Social Distancing) และถ่ายทอดสดทาง Facebook “คณะกรรมการอำนวยการศูนย์ราชการสะดวก” แก่หน่วยงานบริการประชาชนในสังกัด ปค. จำนวน 27 แห่ง ระดับพื้นฐาน (โล่ห์สีฟ้า) ในพื้นที่ 24 อำเภอ 20 จังหวัด ประกอบด้วย -สำนักทะเบียนอำเภอ จำนวน 14 แห่ง -ศูนย์ดำรงธรรมอำเภอ จำนวน 13 แห่ง

ศูนย์ราชการสะดวก (GECC) เป็นหนึ่งในนโยบายการขับเคลื่อนโครงการสำคัญของกรมการปกครอง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 และกรมการปกครองยังคงมุ่งเน้นการอำนวยความสะดวกแก่ประชาชน ให้เกิดการบริการที่มีประสิทธิภาพ และสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ประชาชนที่เดินทางมาติดต่อขอรับบริการ ด้วยความสะดวก รวดเร็ว เข้าถึงง่าย อย่างต่อเนื่อง เพื่อทำให้ “ประชาชนทุกข์น้อยลง สุขมากขึ้น”