ผู้ช่วยหัวหน้าฝ่ายอำนวยการ กองบัญชาการกองอาสารักษาดินแดน วางพวงมาลาถวายสักการะพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว "วันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า"

25 พฤศจิกายน 2565

วันที่ 25 พฤศจิกายน 2565 เวลา 08.00 น. ณ พระบรมราชานุสรณ์ สวนลุมพินี กรุงเทพมหานคร นายกองเอก แมนรัตน์  รัตนสุคนธ์ หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ กองบัญชาการกองอาสารักษาดินแดน มอบหมายให้ นายกองโท สันติ ชูศรี ผู้ช่วยหัวหน้าฝ่ายอำนวยการ กองบัญชาการกองอาสารักษาดินแดน และคณะผู้บังคับบัญชา เจ้าหน้าที่ สมาชิกกองอาสารักษาดินแดน สังกัด ฝ่ายอำนวยการ กองบัญชาการกองอาสารักษาดินแดน เป็นผู้แทนพร้อมกับคณะ นายกองเอก สุทธิพงษ์ จุลเจริญ ผู้ช่วยผู้บัญชาการกองอาสารักษาดินแดน เข้าร่วมพิธีวางพวงมาลาถวายสักการะพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว "วันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า"