สมัครงาน

ข่าวอัพเดท
ข่าวอัพเดท

 

รับสมัครสอบคัดเลือกทั่วไปเพื่อบรรจุ และสั่งใช้เป็นสมาชิกกองอ...

3 มกราคม 2563

รับสมัครสอบคัดเลือกทั่วไปเพื่อบรรจุ และสั่งใช้เป็นสมาชิกกองอาสารักษาดินแดนปฏิบัติภารกิจในสังกัดกองร้อยบังคับการและบริการที่ 1 กองร้อยปฏิบัติการพิเศษที่ 1 กองร้อยปฎิบัติการพิเศษที่ 3 และกองร้อยปฏิบัติก...

ข่าวอัพเดท
ข่าวอัพเดท

 

ประกาศจังหวัดนราธิวาส เรื่องรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพน...

11 ตุลาคม 2561

ประกาศจังหวัดนราธิวาส เรื่องรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ (ทดแทนตำแหน่งว่าง)...

ข่าวอัพเดท
ข่าวอัพเดท

 

ประกาศกองบัญชาการกองอาสารักษาดินแดน เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลื...

29 มิถุนายน 2561

ประกาศกองบัญชาการกองอาสารักษาดินแดน เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลทั่วไปเพื่อบรรจุ และสั่งใช้เป็นสมาชิกกองอาสารักษาดินแดนปฏิบัติภารกิจในสังกัดกองร้อยบังคับการและบริการที่ 1 กองร้อยปฏิบัติการพิเศษที่ ...

ข่าวอัพเดท
ข่าวอัพเดท

 

ประกาศกองบัญชาการกองอาสารักษาดินแดน เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลื...

29 มิถุนายน 2561

ประกาศกองบัญชาการกองอาสารักษาดินแดน เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลทั่วไปเพื่อบรรจุ และสั่งใช้เป็นสมาชิกกองอาสารักษาดินแดนปฏิบัติภารกิจในสังกัดกองร้อยปฏิบัติการพิเศษที่ 2 กองบัญชาการกองอาสารักษาดินแดน...

ข่าวอัพเดท
ข่าวอัพเดท

 

รับสมัครพนักงานราชการ จังหวัดมหาสารคาม เรื่อง รับสมัครบุคคลเ...

5 มิถุนายน 2561

รับสมัครพนักงานราชการ จังหวัดมหาสารคาม เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (จังหวัดมหาสารคาม ) ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ปกครอง จำนวน 1 อัตรา...

ข่าวอัพเดท
ข่าวอัพเดท

 

การรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ...

21 พฤษภาคม 2561

การรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในสังกัดกรมการปกครอง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561...

ข่าวอัพเดท
ข่าวอัพเดท

 

ประกาศกรมการปกครอง เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่...

5 กันยายน 2560

ประกาศกรมการปกครอง เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (ส่วนกลาง)...