สมัครงาน

ข่าวอัพเดท
ข่าวอัพเดท

 

ประกาศกองบัญชาการกองอาสารักษาดินแดน...

5 กรกฎาคม 2559

ประกาศบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิสอบภาคปฏิบัติ เลขประจำตัวสอบ วัน เวลาสถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบคัดเลือกเป็นสมาชิกกองอาสารักษาดินแดน สังกัดกองร้อยปฏิบัติการพิเศษที่ 3 กองบัญชาการกองอาสารักษาดินแด...

ข่าวอัพเดท
ข่าวอัพเดท

 

ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือก สมาชิกกองอาสารักษาดินแดน ปฏิบัติกา...

8 มิถุนายน 2559

ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือก สมาชิกกองอาสารักษาดินแดน ปฏิบัติการสังกัดกองร้อยปฏิบัติการพิเศษที่ 3 กองบัญชาการกองอาสารักษาดินแดน...

ข่าวอัพเดท
ข่าวอัพเดท

 

รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในต...

19 พฤษภาคม 2559

รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งเจ้าหน้าที่ปกครองปฏิบัติงาน ปีงบประมาณ พ.ศ.2559...

ข่าวอัพเดท
ข่าวอัพเดท

 

ประกาศกรมการปกครอง เรื่อง รายชื่อผู้สมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจ...

4 พฤษภาคม 2559

ประกาศกรมการปกครอง เรื่อง รายชื่อผู้สมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งเจ้าพนักงานปกครอง (ปลัดอำเภอ) (วุฒิปริญญาตรี) และกำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ ระเบียบเกี่ยวกับการสอบ...

ข่าวอัพเดท
ข่าวอัพเดท

 

กรมการปกครองรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้า...

11 มีนาคม 2559

กรมการปกครองรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งเจ้าพนักงานปกครองปฏิบัติการ (ปลัดอำเภอ) ...