หัวข้อกระทู้ : -เรียนจบม.6 ต่อปวส.อีก2ปี ได้วุฒิ ปวส.จัดอยู่ในกลุ่มจบปวส. หรือ อนุปริญญา -และเรียต่ออีก2ปี ได้วุฒิป.ตรี สามารถเทียบเคียง อนุปริญญาหลักสูตร3ปี(ตามประกาศรับสมัคร)ได้ไหมครับ ตามประกาศรับสมัครสอบแข่งขัน

ปิยะ

สมัครเมื่อ : 15 พฤศจิกายน 2564

-เรียนจบม.6 ต่อปวส.อีก2ปี ได้วุฒิ ปวส.จัดอยู่ในกลุ่มจบปวส. หรือ อนุปริญญา -และเรียต่ออีก2ปี ได้วุฒิป.ตรี สามารถเทียบเคียง อนุปริญญาหลักสูตร3ปี(ตามประกาศรับสมัคร)ได้ไหมครับ ตามประกาศรับสมัครสอบแข่งขัน

15 พฤศจิกายน 2564, 09:35:02
แก้ไขครั้งล่าสุดโดย teyy : 15/11/2021 11:29:53
teyy

สมัครเมื่อ : 18 มีนาคม 2563

Reply : -เรียนจบม.6 ต่อปวส.อีก2ปี ได้วุฒิ ปวส.จัดอยู่ในกลุ่มจบปวส. หรือ อนุปริญญา -และเรียต่ออีก2ปี ได้วุฒิป.ตรี สามารถเทียบเคียง อนุปริญญาหลักสูตร3ปี(ตามประกาศรับสมัคร)ได้ไหมครับ ตามประกาศรับสมัครสอบแข่งขัน

ท่านสามารถติดต่อสอบถามได้ที่กองการเจ้าหน้าที่ กรมการปกครอง

โทร. 02-2229818 ต่อ 204

แก้ไขครั้งล่าสุดโดย teyy : 15/11/2021 11:29:50