หัวข้อกระทู้ : การขอสัญชาติของบัตรประจำตัวบุคคลไม่มีสถานะทางทะเบียน(0-89)

thammpol

สมัครเมื่อ : 26 กุมภาพันธ์ 2560

การขอสัญชาติของบัตรประจำตัวบุคคลไม่มีสถานะทางทะเบียน(0-89)

24 มิถุนายน 2563, 15:37:29

สวัสดีครับ

ผมถือบัตรบัตรประจำตัวบุคคลไม่มีสถานะทางทะเบียน(0-89) โดยผมเกิดในประเทศไทยปี 2534 ที่จังหวัดเชียงใหม่ แต่ไม่มีใบเกิดหรือใบรับรองการเกิด และการตามหาหมอตำแยหรือพยานบุคคลยากมาก  

ได้ศึกษาร่ำเรียนจบระดับการศึกษาปริญญาโท ที่มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ซึงปัจจุบันทำงานอยู่บริษัทเอกชนในจังหวัดลำพูน การเดินทางและสิทธิ์หลายๆ อย่างไม่สามารถทำได้เหมือนอย่างคนไทย

จึงอยากสอบถามว่าพอจะมีแนวทางหรือวิธีการใดบ้างไหมครับ เพื่อดำเนินการยื่นขอสัญชาติไทยหรือแปลงได้ไหมครับ

แก้ไขครั้งล่าสุดโดย teyy : 15/07/2020 09:52:40
teyy

สมัครเมื่อ : 18 มีนาคม 2563

Reply : การขอสัญชาติของบัตรประจำตัวบุคคลไม่มีสถานะทางทะเบียน(0-89)

การขอสัญชาติไทยของบุคคลที่ไม่มีสถานะทางทะเบียน กรณีเกิดในประเทศไทย

ต้องพิสูจน์ตัวตนให้ได้ว่าเกิดในประเทศไทยจริง โดยการออกหนังสือรับรองการเกิด

(ท.ร.20/1) แล้ว จึงจะสามารถไปดำเนินการขอลงรายการสัญชาติไทยตามมาตรา 23 ได้

แก้ไขครั้งล่าสุดโดย teyy : 15/07/2020 09:52:37