หัวข้อกระทู้ : ทะเบียนบ้าน

ดวงกมล

สมัครเมื่อ : 27 มิถุนายน 2563

ทะเบียนบ้าน

27 มิถุนายน 2563, 15:05:26

ซื้อคอนโดใหม่คะ (คอนโดเป็นชื่อสามี) ตอนนี้มีทะเบียนบ้านแล้ว แต่ยังไม่มีเจ้าบ้านคะ อยากสอบถามว่าดิฉันสามารถย้ายเข้าทะเบียนบ้านโดยที่ดิฉันเป็นเจ้าบ้านเลยได้ไหมค่ะ  ถ้าไม่ได้จะต้องทำอย่างไร และต้องใช้เอกสารอะไรบ้าง   

 

ขอบคุณคะ

แก้ไขครั้งล่าสุดโดย teyy : 15/07/2020 10:10:51
teyy

สมัครเมื่อ : 18 มีนาคม 2563

Reply : ทะเบียนบ้าน

หากคอนโดดังกล่าวเป็นคอนโดว่าง (ไม่มีรายการคนในทะเบียนบ้าน)

ให้ผู้มีสิทธิครอบครองคอนโดทำหน้าที่เป็นผู้แจ้งย้าย ผู้ร้องเข้าทะเบียนบ้าน

หากผู้ร้องประสงค์จะเป็นเจ้าบ้าน จะต้องได้รับความยินยอมจากผู้มีสิทธิ

ครอบครองคอนโดดังกล่าวด้วย

แก้ไขครั้งล่าสุดโดย teyy : 15/07/2020 10:10:48