รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างเหมาบริการ

เข้าชม 1499 ครั้ง

26 พฤศจิกายน 2561

รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างเหมาบริการตามโครงการให้สถานะคนต่างด้าวเข้าเมืองโดยชอบด้วยกฎหมายและการอนุญาตออกนอกเขตพื้นที่ควบคุมของคนต่างด้าว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

ไฟล์แนบ


ชื่อไฟล์ จำวนดาวน์โหลด วันที่สร้าง
ประกาศรับสมัครลูกจ้าง สปส. 756 ครั้ง 26 พฤศจิกายน 2561