ประกาศคัดเลือกบุคลากรภาครัฐ เพื่อรับทุนรัฐบาลไปศึกษาวิชา ณ ต่างประเทศ ปค. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

เข้าชม 1980 ครั้ง

4 มกราคม 2562

ประกาศคัดเลือกบุคลากรภาครัฐ เพื่อรับทุนรัฐบาลไปศึกษาวิชา ณ ต่างประเทศ ปค. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

ไฟล์แนบ


ชื่อไฟล์ จำวนดาวน์โหลด วันที่สร้าง
ประกาศกรมการปกครอง รับสมัครทุน 1393 ครั้ง 4 มกราคม 2562
หนังสือแจ้งผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัด 195 ครั้ง 4 มกราคม 2562
หนังสือแจ้งสำนักกอง 131 ครั้ง 4 มกราคม 2562
แบบฟอร์ม สนง.ก.พ. 5 140 ครั้ง 4 มกราคม 2562
ขั้นตอนการสมัครผ่านระบบฯ 133 ครั้ง 4 มกราคม 2562
ตัวอย่างการสมัคร 152 ครั้ง 4 มกราคม 2562