กระทรวงมหาดไทย จัดริ้วขบวนเชิญน้ำอภิเษกจากวัดสุทัศนเทพวรารามไปเก็บรักษาไว้ยังวัดพระศรีรัตนศาสดาราม เพื่อการพระราชพิธีบรมราชาภิเษก

เข้าชม 201 ครั้ง

22 เมษายน 2562

วันที่ 19 เมษายน 2562 กระทรวงมหาดไทย โดย พลเอกอนุพงษ์ เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย นายสุธี มากบุญ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย นายฉัตรชัย พรหมเลิศ ปลัดกระทรวงมหาดไทย ร้อยตำรวจโทอาทิตย์ บุญญะโสภัต อธิบดีกรมการปกครอง พร้อมทั้ง ผู้บริหารระดับสูงของกระทรวงมหาดไทย นำคณะผู้ว่าราชการจังหวัด ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เชิญคนโทน้ำอภิเษกออกจากพระวิหารวัดสุทัศนเทพวรารามลงมายังด้านหน้าพระวิหารฯ วางในจุดที่กำหนดผู้เชิญคนโทน้ำอภิเษก จำนวน 86 คน เชิญคนโทน้ำอภิเษกไปวางบนรถเชิญน้ำอภิเษกตามลำดับ จากนั้นเคลื่อนริ้วขบวนอัญเชิญน้ำอภิเษกและน้ำสรงพระมุรธาภิเษก จากวัดสุทัศนเทพวรารามราชวรมหาวิหาร ไปยังพระศรีรัตนศาสดาราม เพื่อการพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ในวันที่ 4 พฤษภาคมนี้

โดยขบวนเริ่มตั้งแต่ ดุริยางค์กองทัพเรือ นักเรียนนายร้อยตำรวจเชิญธงชาติ ธงตราสัญลักษณ์พระราชพิธีบรมราชาภิเษก เจ้าหน้าที่เชิญดอกไม้ธูปเทียนแพ เชิญพุ่มทอง-พุ่มเงิน รถแห่คนโทน้ำอภิเษก ตามด้วย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ข้าราชการระดับสูงของกระทรวงฯ ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัด ปิดท้ายด้วยดุริยางค์กองทัพอากาศ บรรเลงบทเพลงพระราชนิพนธ์ประกอบจังหวะการเคลื่อนขบวนจากวัดสุทัศนเทพวราราม ไปตามถนนดินสอ แล้วเลี้ยวซ้ายเข้าสู่ถนนราชดำเนินกลาง ถนนราชดำเนินใน แล้วตรงไปยังประตูสวัสดิโสภา ในพระบรมมหาราชวัง เพื่อถวายราชสักการะหน้าพระบรมฉายาลักษณ์สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ก่อนเชิญคนโทน้ำอภิเษกไปวางในพระอุโบสถ วัดพระศรีรัตนศาสดาราม รวมระยะทาง 1,940 เมตร โดยมีผู้เข้าร่วมขบวนกว่า 1200 คน

ชมภาพเพิ่มเติม