รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่งจากบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ในตำแหน่งเจ้าพนักงานเครื่องคอมพิวเตอร์ปฏิบัติงาน ของกรมที่ดิน ไปขึ้นบัญชีเป็นผู้ได้รับการคัะดเลือกในตำแหน่งเจ้าพนักงานเครื่องคอมพิวเตอร์ปฏิบัติงาน ของกรมการปกครอง และกำหนด วัน เวลา และสถานที่ในการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่ง

เข้าชม 475 ครั้ง

2 พฤษภาคม 2562

รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่งจากบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ในตำแหน่งเจ้าพนักงานเครื่องคอมพิวเตอร์ปฏิบัติงาน ของกรมที่ดิน ไปขึ้นบัญชีเป็นผู้ได้รับการคัะดเลือกในตำแหน่งเจ้าพนักงานเครื่องคอมพิวเตอร์ปฏิบัติงาน ของกรมการปกครอง และกำหนด วัน เวลา และสถานที่ในการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่ง

ไฟล์แนบ


ชื่อไฟล์ จำวนดาวน์โหลด วันที่สร้าง
ประกาศรายชื่อ 192 ครั้ง 2 พฤษภาคม 2562