ประกาศรายชื่อผู้สมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ ตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน และตำแหน่งนายช่างไฟฟ้าปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

เข้าชม 1208 ครั้ง

3 พฤษภาคม 2562

ประกาศรายชื่อผู้สมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ ตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน และตำแหน่งนายช่างไฟฟ้าปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

ไฟล์แนบ


ชื่อไฟล์ จำวนดาวน์โหลด วันที่สร้าง
แนบท้ายประกาศที่1 500 ครั้ง 3 พฤษภาคม 2562
แนบท้ายประกาศที่2 428 ครั้ง 3 พฤษภาคม 2562
แนบท้ายประกาศที่3 214 ครั้ง 3 พฤษภาคม 2562
แนบท้ายประกาศที่4 224 ครั้ง 3 พฤษภาคม 2562
แบบคำร้องขอแก้ไขข้อมูล 174 ครั้ง 3 พฤษภาคม 2562
ประกาศรายชื่อผู้สมัครฯ 470 ครั้ง 3 พฤษภาคม 2562