กรมการปกครอง ประกาศวัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ ตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน และตำแหน่งนายช่างไฟฟ้าปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

เข้าชม 1200 ครั้ง

17 พฤษภาคม 2562

กรมการปกครอง ประกาศวัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ ตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน และตำแหน่งนายช่างไฟฟ้าปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

ไฟล์แนบ


ชื่อไฟล์ จำวนดาวน์โหลด วันที่สร้าง
1.นักวิชาการเงินและบัญชี 331 ครั้ง 17 พฤษภาคม 2562
2.เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี (พื้นที่ทั่วไป) 308 ครั้ง 17 พฤษภาคม 2562
3.เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี (พื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้) 106 ครั้ง 17 พฤษภาคม 2562
4.นายช่างไฟฟ้า 131 ครั้ง 17 พฤษภาคม 2562
แผนผังสถานที่สอบ 253 ครั้ง 17 พฤษภาคม 2562
ประกาศวัน เวลา สถานที่สอบและระเบียบเกี่ยวกับการสอบฯ 497 ครั้ง 17 พฤษภาคม 2562