การขึ้นบัญชีและยกเลิกบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ในการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ ตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและ บัญชีปฏิบัติงาน และตำแหน่งนายช่างไฟฟ้าปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

กองการเจ้าหน้าที่ Akapon Plonkla

เข้าชม 1281 ครั้ง

21 มิถุนายน 2562

"กรมการปกครองประกาศ เรื่อง การขึ้นบัญชีและยกเลิกบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ในการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ ตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและ
บัญชีปฏิบัติงาน และตำแหน่งนายช่างไฟฟ้าปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 โดยกำหนดรายงานตัวในวันอังคารที่ 2 กรกฎาคม 2562 เวลา 08.00 น. ณ ห้องประชุมอัษฎางค์ ชั้น 5 อาคารดำรงราชานุสรณ์ กระทรวงมหาดไทย ถนนอัษฎางค์ เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร "

ไฟล์แนบ


ชื่อไฟล์ จำวนดาวน์โหลด วันที่สร้าง
เอกสารแนบท้าย 1 นักวิชาการเงินและบัญชีฯ 380 ครั้ง 21 มิถุนายน 2562
เอกสารแนบท้าย 2 เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีฯ พื้นที่ทั่วไป 426 ครั้ง 21 มิถุนายน 2562
เอกสารแนบท้าย 3 เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีฯ พื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ 92 ครั้ง 21 มิถุนายน 2562
เอกสารแนบท้าย 4 นายช่างไฟฟ้า 89 ครั้ง 21 มิถุนายน 2562
เอกสารแนบท้าย 5 การรายงานตัว 341 ครั้ง 21 มิถุนายน 2562
เอกสารแนบท้าย 6 ขอทราบผลคะแนน 161 ครั้ง 21 มิถุนายน 2562
ประกาศขึ้นบัญชี 382 ครั้ง 21 มิถุนายน 2562