ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ และกำหนดวัน เวลา สถานที่ ในการประเมินครั้งที่ 2 และระเบียบเกี่ยวกับการสอบ พนักงานราชการ ปี พ.ศ. 2562

กองการเจ้าหน้าที่ Veeraphat Suwannathada

เข้าชม 882 ครั้ง

21 มิถุนายน 2562

กรมการปกครอง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ และกำหนดวัน เวลา สถานที่ ในการประเมินครั้งที่ 2 และระเบียบเกี่ยวกับการสอบ พนักงานราชการ ปี พ.ศ. 2562

ไฟล์แนบ


ชื่อไฟล์ จำวนดาวน์โหลด วันที่สร้าง
ประกาศคณะกรรมการ 385 ครั้ง 21 มิถุนายน 2562