บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ

กองการเจ้าหน้าที่

เข้าชม 956 ครั้ง

9 กรกฎาคม 2562

บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ

ไฟล์แนบ


ชื่อไฟล์ จำวนดาวน์โหลด วันที่สร้าง
พนักงานราชการ 599 ครั้ง 9 กรกฎาคม 2562