อธิบดีกรมการปกครอง พร้อมผู้บริหารกรมการปกครอง กราบลาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำกระทรวง​ ในโอกาสเกษียณอายุราชการ

เข้าชม 1 ครั้ง

1 ตุลาคม 2562

วันที่ 30 กันยายน 2562 เวลา 08.30 น. ณ กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย ร้อยตำรวจโทอาทิตย์ บุญญะโสภัต อธิบดีกรมการปกครอง พร้อมนายศักดิ์ชัย แตงฮ่อ รองอธิบดีกรมการปกครอง และนายศิริรักษ์ เชาวนปรีชา ผู้อำนวยการสำนักอำนวยการกองอาสารักษาดินแดน นำดอกไม้และพวงมาลัยกราบลาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำกระทรวงมหาดไทยและกรมการปกครอง ทั้งบริเวณศาลพระชัยมงคล ศาลพระกาฬไชยศรี และอนุสาวรีย์สมเด็จฯ กรมพระยาดำรงราชานุภาพ เพื่อความเป็นสิริมงคลในชีวิต

จากนั้น เวลา 16.30​ น. อธิบดีกรมการปกครอง รองอธิบดีกรมการปกครอง และผู้อำนวยการสำนักอำนวยการกองอาสารักษาดินแดน ได้อำลาจากตำแหน่ง​ โดยมีข้าราชการ พนักงาน เจ้าหน้าที่กรมการปกครองจำนวนมาก​ร่วมแสดงมุทิตาจิต พร้อมมอบดอกกุหลาบแทนคำขอบคุณ ณ บริเวณชั้น 2 ตึกกรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย

ทั้งนี้ อธิบดีกรมการปกครอง ได้ส่งข้อความไปยังข้าราชการฝ่ายปกครอง ผ่านแอพพลิเคชั่นไลน์ โดยมีความตอนหนึ่งว่า “ขอส่งกำลังใจมายังทุกท่าน ที่ยังจะต้องปฏิบัติหน้าที่เพื่อประเทศชาติและประชาชนต่อไป ขอให้ได้มุ่งมั่นตั้งใจปฏิบัติหน้าที่ด้วยความวิริยะ อุตสาหะ ซื่อสัตย์ สุจริต โดยยึดหลัก ธรรมาภิบาล เพื่อให้กรมการปกครองเป็นที่เชื่อมั่นในการปฏิบัติภารกิจเพื่อชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์และเป็นที่พึ่งของประชาชนตลอดไป”

ชมภาพกิจกรรมเพิ่มเติม