อธิบดีกรมการปกครอง สักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำกระทรวง ก่อนปฏิบัติหน้าที่

เข้าชม 571 ครั้ง

1 ตุลาคม 2562

วันที่ 1 ตุลาคม 2562 เวลา 09.09 น. ณ กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย นายธนาคม จงจิระ อธิบดีกรมการปกครอง พร้อมด้วยนางอุษณี จงจิระ ประธานชมรมแม่บ้านกรมการปกครอง เข้ากราบสักการะศาลพระชัยมงคล ศาลพระกาฬไชยศรี และอนุสาวรีย์สมเด็จฯ กรมพระยาดำรงราชานุภาพ เพื่อความเป็นสิริมงคลในโอกาสเข้ารับตำแหน่งอธิบดีกรมการปกครอง โดยมีรองอธิบดีกรมการปกครอง คณะผู้บริหารกรมการปกครอง ข้าราชการ พนักงาน เจ้าหน้าที่ และลูกจ้างกรมการปกครอง ร่วมแสดงความยินดีและให้การต้อนรับ

ชมภาพกิจกรรมเพิ่มเติม