ประชาสัมพันธ์

ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคล เพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างเหมาบริการเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติภารกิจในการดำเนินการเฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในภารกิจของกรมการปกครอง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

เข้าชม 0 ครั้ง

15 พฤษภาคม 2563

ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคล เพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างเหมาบริการเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติภารกิจในการดำเนินการเฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในภารกิจของกรมการปกครอง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เบอร์ติดต่อสอบถาม ศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 กรมการปกครอง (ศบค.ปค.) โทรศัพท์ 08 8981 2333,08 8981 2555,08 8981 2330 และ ส่วนวิเทศสัมพันธ์ กองวิชาการและแผนงาน โทรศัพท์ 0 2222 6204

ไฟล์แนบ


ชื่อไฟล์ วันที่สร้าง
ใบสมัครลูกจ้างฯ 15 พฤษภาคม 2563
ใบรับรองแพทย์แนบท้ายประกาศ 15 พฤษภาคม 2563
ประกาศรับสมัคร 15 พฤษภาคม 2563