ประชาสัมพันธ์

ประชาสัมพันธ์การใช้งานระบบแอพพลิเคชั่น "พ้นภัย" สำหรับกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และเจ้าหน้าที่อำเภอ

เข้าชม 0 ครั้ง

5 ตุลาคม 2565

ประชาสัมพันธ์การใช้งานระบบแอพพลิเคชั่น "พ้นภัย" สำหรับกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และเจ้าหน้าที่อำเภอ

       - คู่มือ อสม./กำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน/ประชาชน เพื่อการใช้งานแอพพลิเคชั่น พ้นภัย คลิก

       - การใช้งานแอพพลิเคชั่น พ้นภัย สำหรับอำเภอ 

ไฟล์แนบ


ชื่อไฟล์ วันที่สร้าง
1. กำนัน ผญบ. ภาคี 5 ตุลาคม 2565
2.อำเภอ 5 ตุลาคม 2565