ประชาสัมพันธ์

กรมการปกครองขับเคลื่อนการบริการงานปกครองแบบดิจิทัล (E-DOPA Digitalization)

กองวิชาการและแผนงาน

เข้าชม 0 ครั้ง

6 ตุลาคม 2565

กรมการปกครองขับเคลื่อนการบริการงานปกครองแบบดิจิทัล (E-DOPA Digitalization)

เว็บไซต์สืบค้นข้อมูลนามสงเคราะห์ และชื่อภูมิศาสตร์ที่เกี่ยวข้องในความรับผิดชอบของกรมการปกครอง

https://mis5.dopa.go.th/0305/dopa_directory

“ค้นหาชื่อภูมิศาสตร์ จังหวัด อำเภอ ตำบล ชื่อตำแหน่ง และหน่วยงานในกรมการปกครอง”

เพื่อให้เกิดความสะดวกต่อการนำนามสงเคราะห์ กรมการปกครองในการดำเนินการที่เกี่ยวข้อง การใช้เป็นแหล่งอ้างอิงที่ถูกต้องและเหมาะสม เป็นมาตรฐาน และสอดคล้องกับแนวทางกรมการปกครอง

เพื่อการปฏิบัติงานของข้าราชการและบุคลากรของกรมการปกครอง

เพื่อการสืบค้นข้อมูลจากหน่วยงานภายนอกและประชาชน

#กรมการปกครอง

#DOPA

#กองวิชาการและแผนงาน

#FADOPA #FOAFDOPA #ส่วนวิเทศสัมพันธ์ #สวท.

#dopasmartofficer2021 #DSO

ไฟล์แนบ


ชื่อไฟล์ วันที่สร้าง
โปสเตอร์นามสงเคราะห์ 2565 6 ตุลาคม 2565