ประชาสัมพันธ์

ประกาศกรมการปกครอง เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นเจ้าหน้าที่บริหารโครงการและเจ้าหน้าที่ผู้ประสานงานโครงการสำหรับการดำเนินโครงการของกรมการปกครองที่ได้รับการสนับสนุนจากกองทุนความร่วมมือลุ่มน้ำโขง - สาธารณรัฐเกาหลี ครั้งที่ 6

ส่วนวิเทศสัมพันธ์ กองวิชาการและแผนงาน กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย โทรศัพท์/โทรสาร 0 2222 6204

เข้าชม 0 ครั้ง

4 พฤศจิกายน 2565

กรมการปกครองประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคล เพื่อจัดจ้างเป็นเจ้าหน้าที่บริหารโครงการ และเจ้าหน้าที่ผู้ประสานงานโครงการสำหรับการดำเนินโครงการของกรมการปกครองที่ได้รับการสนับสนุนจากกองทุนความร่วมมือลุ่มน้ำโขง - สาธารณรัฐเกาหลี ครั้งที่ 6 จำนวน 2 ตำแหน่ง รับสมัครตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 18 พฤศจิกายน 2565 รายละเอียดปรากฎตามประกาศรับสมัครแนบท้าย

ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติม/ ดาวน์โหลดประกาศรับสมัครฯ และใบสมัครฯ ได้ที่ https://bit.ly/dopa-mkcf-6

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ส่วนวิเทศสัมพันธ์ กองวิชาการและแผนงาน กรมการปกครอง โทร 02 222 6204 หรืออีเมล์ [email protected]

 

ไฟล์แนบ


ชื่อไฟล์ วันที่สร้าง
1. ประกาศรับสมัครฯ 4 พฤศจิกายน 2565
2.1 ใบสมัครฯ 4 พฤศจิกายน 2565
2.2 ใบสมัครฯ 4 พฤศจิกายน 2565
3. รายละเอียดกองทุน MKCF 4 พฤศจิกายน 2565