ประชาสัมพันธ์

ประกาศกองบัญชาการกองอาสารักษาดินแดน เรื่องรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลทั่วไป เพื่อบรรจุสั่งใช้เป็นสมาชิกกองอาสารักษาดินแดนปฏิบัติภารกิจในสังกัดกองร้อยปฏิบัติการพิเศษที่ 1 และกองร้อยปฏิบัติการพิเศษที่ 3

เข้าชม 0 ครั้ง

29 ธันวาคม 2565

ประกาศกองบัญชาการกองอาสารักษาดินแดน เรื่องรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลทั่วไป เพื่อบรรจุสั่งใช้เป็นสมาชิกกองอาสารักษาดินแดนปฏิบัติภารกิจในสังกัดกองร้อยปฏิบัติการพิเศษที่ 1 และกองร้อยปฏิบัติการพิเศษที่ 3 

ไฟล์แนบ


ชื่อไฟล์ วันที่สร้าง
ไฟล์ประกาศรับสมัครสมาชิก อส. 2566 29 ธันวาคม 2565