จังหวัดกาญจนบุรี ประกาศฯ รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมิน ครั้งที่ 2 พนักงานราชการ

ที่ทำการปกครองจังหวัดกาญจนบุรี

เข้าชม 289 ครั้ง

31 สิงหาคม 2560

ประกาศฯ รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ และกำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมิน ครั้งที่ 2 และระเบียบเกี่ยวกับการสอบ จังหวัดกาญจนบุรี

ไฟล์แนบ


ชื่อไฟล์ จำวนดาวน์โหลด วันที่สร้าง
พนักงานราชการ_0012 300 ครั้ง 31 สิงหาคม 2560
พนักงานราชการ_0009 228 ครั้ง 31 สิงหาคม 2560
พนักงานราชการ_0010 221 ครั้ง 31 สิงหาคม 2560
พนักงานราชการ_0011 199 ครั้ง 31 สิงหาคม 2560